Finanstilsynet: Bankerne har ikke gjort det godt nok

De danske banker har ikke været gode nok til at identificere hvidvask, lyder det fra Finanstilsynets direktør.

Bankerne er heldigvis blevet bedre til at identificere, hvis der forekommer hvidvask, lyder det fra Finanstilsynets direktør, Jesper Berg. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

- Bankerne har den rolle, at de skal kunne identificere, hvis der sker hvidvask, og den rolle har de historisk ikke påtaget sig i tilstrækkeligt omfang.

Sådan lyder det fra Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, efter at tilsynet i dag har offentliggjort en længe ventet rapport, som kritiserer bankernes evne til at modvirke, at deres kunder flytter penge til et skattely.

HVOR MANGE PENGE HAR DANSKERNE I SKATTELY?

Lektor ved Økonomisk Institut ved Københavns Universitet Niels Johannesen har tidligere vurderet, at mellem 100 og 150 milliarder danske kroner er gemt i skattely.

Han tager udgangspunkt i studier, der anslår, at privatpersoner i alt har gemt formuer på globalt plan for omkring 6.000 milliarder dollar – hvilket i øvrigt svarer til otte procent af privatpersoners samlede finansielle formue på globalt plan.

Omkring halvdelen af de 6.000 milliarder dollar vurderes at være ejet af EU-borgere, og på baggrund af landefordelingen, som benyttes af Bank for International Settlements, anslår Niels Johannsen, at de 20 milliarder dollar er ejet af danske statsborgere.

Dertil skal lægges et ukendt beløb i form af den ikke-finansielle formue, såsom ejendomme, skibe og biler.

Niels Johannesen vurderer på den baggrund, at danske privatpersoners gemte formue i skattely kan opgøres til mellem 100 og 150 milliarder danske kroner.

Finanstilsynet påbegyndte arbejdet med rapporten oven på, at det historiske Panama-læk viste, at flere danske banker systematisk har hjulpet deres kunder til at flytte formuer i skattely.

Skal indarbejdes i kulturen

Tilsynet har blandt andet undersøgt oplysninger, som Skat i efteråret købte fra en anonym kilde, og som viste 500 danskeres forbindelse til skattely.

Vi har i dag haft et godt politisk møde, hvor der var enighed om, at der er behov for en række initiativer. Vi vil nu arbejde videre med henblik på at lave en aftale.

Erhvervsminister Brian mikkelsen

Og konklusionen er klar. De danske banker har ikke været gode nok, men er efter de omfattende Panama-afsløringer blevet meget bedre.

- Bankerne skal nu blive bedre til at indarbejde i deres kultur at se på, hvilke kunder man har, og om der er nogle usædvanlige transaktionsmønstre. Og hvis det er tilfældet, så indberetter man dem til SØIK (tidligere kendt som Bagmandspolitiet, red), siger Jesper Berg fra Finanstilsynet.

Hvilke konsekvenser skal de konklusioner i fremhæver i rapporten have for de implicerede banker?

- Det har allerede haft konsekvenser i form af nogle konkrete undersøgelser, hvor vi har politianmeldt nogle banker, ligesom der tidligere har været givet bøder, siger direktøren for Finanstilsynet, der ikke ønsker at udtale sig om, man skal stramme yderligere op på reglerne.

- Det er en politisk beslutning, siger han.

Minister: Der er behov for initiativer

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har efter offentliggørelsen af rapporten meddelt, at man bør gøre mere for at komme hvidvask til livs.

Det har allerede haft konsekvenser i form af nogle konkrete undersøgelser, hvor vi har politianmeldt nogle banker, ligesom der tidligere har været givet bøder.

Jesper berg, finanstilsynet

- Vi har i dag haft et godt politisk møde, hvor der var enighed om, at der er behov for en række initiativer. Vi vil nu arbejde videre med henblik på at lave en aftale, siger han i en pressemeddelelse.

Han lægger særligt an til, at der pålægges ledelserne i bankerne et større ansvar:

- Finanstilsynets redegørelse viser, at bankernes ledelse ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at sikre, at hvidvaskreglerne bliver overholdt. Det er afgørende, at de øverste ledelsesniveauer i bankerne er bevidste om deres rolle og ansvar på hvidvaskområdet, og det er utilfredsstillende, at en række banker i klar strid med lovgivningen tilsyneladende har risikeret at medvirke til hvidvask. Jeg mener derfor, at der er behov for initiativer, der har fokus på skærpet ledelsesansvar.