Finns det en vuxen nånstans? Sådan er normeringerne i Sverige, Norge og Finlands institutioner

Flere af vores nordiske broderlande har lovgivet sig til et minimum for omsorg per barn.

Forældrebevægelsen 'Omsorg til vores børn nu' afholdt demonstrationer landet over i weekenden. Blandt andet i Munke Mose i Odense. (Foto: © Sophia Juliane Lydolph, Scanpix)

Tusindvis af danskere gik i weekenden på gaden i byer landet over for at kræve flere varme voksenhænder i børnenes vuggestuer og børnehaver.

Det skete blandt andet efter DR-dokumentaren 'Hvem passer vores børn?', hvor en presset hverdag i danske daginstitutioner blev rullet ud for åben skærm.

Men hvordan ser billedet ud i de andre nordiske lande, som vi ynder at sammenligne os med.

Få overblikket her:

Sverige

(Foto: © Charles platiau, Scanpix)

Der er ingen minimumsnormering, men det fremgår af loven, at lederen skal sørge for, at børnegrupperne har en passende sammensætning og størrelse, og at børnene i øvrigt tilbydes et godt børnemiljø.

Norge

(Foto: © NTB Scanpix, Scanpix)

Politikerne i Stortinget har besluttet af indføre minimumsnormeringer. Det betyder, at fra 1. august i år skal norske dagtilbud have én voksen per tre børn under tre år. Samtidig skal der være én voksen for hvert sjette barn mellem tre og seks år.

Finland

(Foto: © Lehtikuva, Scanpix)

Finnerne har ligesom Norge minimumsnormeringer. Her skal der være mindst én ansat per fire børn under tre år og én ansat per syv børn mellem tre og seks år. Der er også en regel om, at der skal tages hensyn til, om nogle af børnene har særlige behov.

Danmark

(Foto: © Johan gadegaard, Scanpix)

Som bekendt er der ingen minimumsnormering i Danmark, men det fremgår af loven, at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.