Fire unge uden nationalitet bliver danskere

Efterkommere af vietnamesiske bådflygtninge, der hidtil har været fanget i en ond juridisk cirkel, har nu fået tildelt dansk statsborgerskab.

Fire personer med vietnamesiske rødder kan få et dansk pas efter at have fået dispensation i Indfødsretsudvalget. (Foto: Peter Verner Krogh © Colourbox)

Som Information kunne fortælle lige inden nytår, er der en gruppe mennesker i Danmark, der er født og opvokset i landet, men som alligevel ikke kan kalde sig danskere.

Faktisk kan de ikke kalde sig noget som helst. De er nemlig efterkommere af vietnamesere, der flygtede via båd, og derfor er de heller ikke anerkendt som vietnamesiske statsborgere.

Men det bliver der lavet om på nu. Folketingets Indfødsretsudvalg har nemlig enstemmigt vedtaget at give fire vietnamesisk-danskere dansk statsborgerskab.

- Jeg kan bekræfte, at vi har givet fire vietnamesere dispensation, så de kommer med på det lovforslag, der er til april, siger Indfødsretsudvalgets formand Christian Langballe (DF).

Kunne ikke søge dansk statsborgerskab

At de fire nye danske statsborgere skal med på et lovforslag er ren formalia. To gange om året, i april og oktober, tildeles statsborgerskaberne officielt. Men når først de er godkendt i Indfødsretsudvalget, er sagen i praksis afgjort.

Om der er tale om de samme fire personer, som optræder i Informations artikel, kan udvalget ikke oplyse af fortrolighedsårsager og de har heller ikke fået besked endnu. Beslutningen blev truffet på et møde i Indfødsretsudvalget onsdag.

Problemet for de fire vietnamesere har været, at Vietnam heller ikke vil anerkende dem som statsborgere, da de er børn af bådflygtninge og født i Danmark. Men efter danske regler er de vietnamesiske statsborgere og skal løses fra det, før de kan søge dansk statsborgerskab.

Men den vietnamesiske ambassade kan ikke løsne dem fra et statsborgerskab, som den ikke anderkender, at de har. Der opstår det juridiske tomrum, og derfor var det nødvendigt med en dispensation.

Kan have betydning for flere sager

Sagen om de fire vietnamesere er altså afgjort, men alligevel rejser udvalgets kendelse flere spørgsmål end den besvarer.

- Nu skal vi have fundet ud af, hvilken præcedens, der bliver skabt ved det her. Der er flere andre fra især Irak og Rusland, der har samme problem med statsløsning som vietnameserne, og den her afgørelse kan betyde, at vi skal kigge flere sager igennem, siger Christian Langballe.

Han understreger, at der ikke bliver tale om lovændringer, men at afgørelsen i den pågældende sag kan betyde, at Indfødstretsudvalget skal revidere flere sager, så alle sager af den type bedømmes på samme måde.

- Vi har muligheden for at gennemse alle de sager, vi ønsker. I den her sag var vi helt enige, og det ser ud til, at der er et flertal i udvalget for at se på nogle andre sager i lyset af den her afgørelse, siger Christian Langballe, men understreger, at hans eget parti ikke er en del af det flertal.