Firma fik helbredsoplysninger om 84.000 personer

Statens Serum Institut udleverede langt flere oplysninger, end virksomhed skulle bruge til forskningsprojekt.

I ansøgningen stod der, at der skulle bruges 11.000 forsøgspersoner. Der stod ikke, at de 11.000 er på verdensplan, og at der kun skal bruges 210 i Danmark. (Foto: © Bjarne Bergius Hermansen, DR)

Det private forskningsfirma CCBR har fået udleveret navn, adresse og helbredsoplysninger på 84.000 personer til et projekt, hvor det skulle finde 210 forsøgspersoner.

Oplysningerne er udleveret af Statens Serum Institut, der betjener forskere med sundhedsdata. Men det undrer lektor i sundhedsjura, Kent Kristensen, at Seruminstituttet har udleveret så mange oplysninger

- Patienter er sikret en ret til privatlivets fred. Det står både i persondataloven og forsøgsloven. Derfor må man kun videregive oplysninger, der er nødvendige. Og jeg kan ikke se her, at det er nødvendigt at videregive navnene på 84.000 personer, siger Kent Kristensen.

Forkerte breve til patienter

Ud fra de oplysninger, CCBR fik udleveret, sender firmaet breve ud til 2000 personer for at spørge, om de vil være med i et forsøg med ny hjertemedicin.

Men noget går galt. I brevene står der, at firmaet henvender sig, fordi modtageren af brevet har en hjertesygdom. Men det er der flere af dem, der ikke har. Det gælder f.eks. Jane Winther, der er læge, men har fået brevet som almindelig borger.

- Det synes jeg da er helt vildt, at jeg kan få sådan et brev ind ad døren, hvor der står, at jeg har en hjertekar-sygdom, hvilket jeg ikke har, siger Jane Winther. Og hun bryder sig ikke om, at det private firma har fået helbredsoplysninger om hende, uanset om der er fejl i dem eller ej.

Krænkende breve

Også sundhedsjuristen Kent Kristensen finder brevene problematiske.

- Patienterne bliver gjort unødvendigt bekymrede, og det strider mod de regler, der er, om at man skal sikre patienters ret til fysisk og psykisk integritet, siger Kent Kristensen.

Ifølge firmaet CCBR er brevene ved en fejl røget ud til personer, der ikke skulle have haft dem. Der er tale om en menneskelig fejl, skriver den administrerende direktør, Hans Christian Hoeck i et svar til DR Nyheder.

Brevene er nu blevet stoppet.