Firma må ikke sende sex-regninger

Firmaet Nordic Media må ikke sende regninger til forbrugere for sextjenester på baggrund af vis-nummerfunktionen på telefonen.Det har Sø- og Handelsretten besluttet, og retten stadfæster dermed forbrugerombudsmandens foreløbige forbud over for firmaet.

Firmaet Nordic Media må ikke sende regninger til forbrugere forsextjenester på baggrund af vis-nummerfunktionen på telefonen.

Det har Sø- og Handelsretten besluttet, og retten stadfæsterdermed forbrugerombudsmandens foreløbige forbud over forfirmaet.

Afgørelsen er ikke endelig. Den gælder, indtil der er faldet domi den retssag, som forbrugerombudsmanden i sidste uge anlagde modNordic Media.

Baggrunden for sagen er, at forbrugerombudsmanden indtil viderehar modtaget over 100 klager fra forbrugere, der har fået regningerfra Nordic Media for påstået brug af betalingssextjenester, somforbrugerne ikke har bestilt.

Også i telefonrådgivningen i Forbrugernes Hus er problemetvelkendt. Alene i september henvendte flere end 500 forbrugere sigtil husets hotline med spørgsmål om Nordic Mediasforretningsmetoder.

Sø- og Handelsretten mener, at forbrugere vil få både besvær,ulejlighed og tab ved at modtage regninger, som de ikke mener atskulle betale, hvis de skal vente på, at retten har talt i den sag,som forbrugerombudsmanden har anlagt mod firmaet.

Man kan på hjemmesiden www.fs.dk læse mere omforbrugerombudsmandens sag mod Nordic Media og om forbrugernesrettigheder, når man modtager regning fra en udbyder afsextjenester.

Facebook
Twitter