Firma slipper for straf ved at sladre om kartel

For første gang slipper en virksomhed for straf ved at indrømme ulovligt kartel. Sagen afslører ulovligt rengøringskartel i Region Hovedstaden.

For første gang slipper en virksomhed for straf efter at have indrømmet ulovligt kartel i rengøringsbranchen. (© Colourbox)

Det foregår i det skjulte, og er både til skade for forbrugere og erhvervsliv. Men de såkaldte karteller - der ofte indebærer ulovlige prisaftaler og mafialignende metoder - er nærmest umulige at opdage for myndighederne.

Derfor har virksomheder siden 2007 haft en utraditionel mulighed for at slippe for straf - og endda få ren samvittighed: Hvis virksomheden er den første til at afsløre en karteldannelse, så slipper den til gengæld selv for at blive straffet.

Det har nu givet pote.

For første gange er en virksomhed således sluppet for straf ved at henvende sig til myndighederne med nye og afgørende detaljer om et kartel. Henvendelsen har hjulpet Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med at opklare en sag.

- Det er en opsigtsvækkende sag. For første gang har vi afsluttet en sag, hvor en virksomhed har henvendt sig til os med henblik på at fortælle om en sag og modtage straflempelse, siger direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing.

Skriver danmarkshistorie

Sagen om kartellet i rengøringsbranchen, der blev endeligt afgjort i sidste uge, involverer to virksomheder, der har aftalt priserne på et udbud i Region Hovedstaden. Den ene virksomhed har altså efterfølgende fortalt om kartellet og hjulpet politiet med at opklare sagen, og dermed sluppet for straf. Og det er et vigtigt fremskridt, vurderer en ekspert.

- Det er et lille stykke danmarkshistorie, man skriver på den her måde. Det er første gang, ordningen med strafnedsættelse virker og afslører et kartel, siger professor på Copenhagen Business School, Peter Møllgaard.

Gammel ordningen - ny udvikling

Tilbuddet om at sladre for at gå fri for straf har eksisteret siden 2007. Når det ikke i større omfang har givet pote tidligere, skyldes det, at straffen hidtil har været meget lav, så det stort set ikke kunne betale sig at røbe sin gerning, mener professoren.

Men det blev ændret i 2013. Her blev der indført fængselsstraf i op til seks år i kartelsager i særligt grove tilfælde. Samtidig blev bødeniveauet i konkurrencesager hævet markant.

- Det giver nogle helt andre og hårde incitamenter til at afsløre sig selv og dermed undgå en hård straf, siger Peter Møllgaard

Flere sager på vej

Ifølge DR Nyheders oplysninger har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i alt modtaget mellem 15 og 20 sladretips, siden ordningen blev indført i 2007. At kun en enkelt sag foreløbigt er afsluttet, ser Agnete Gersing dog slet ikke som en fiasko:

- Man skal huske på, at de her sager er meget omfattende, og de tager typisk meget lang tid at efterforske. Og det er vigtigt for os, at vi nu har en sag som er afsluttet. Vi har flere sager på vej, som er ved at blive efterforsket, siger hun.

Undersøgelser har vist, at karteller og ulovlige prisaftaler kan forøge priserne med helt op til 50 procent sammenlignet med priserne på et helt frit marked.

Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet har valgt at afslutte behandlingen af den konkrete sag i rengøringsbranchen uden at straffe nogle af virksomhederne på grund af helt særlige personlige forhold hos den anklagede. DR Nyheder erfarer, at det skyldes alvorlig sygdom.

Facebook
Twitter