Fiskere: Kvotesystemet har ikke virket som tiltænkt

De omdiskuterede fiskekvoter har gjort det sværere for unge fiskere at få en fod indenfor, mener Kystfiskerlaug.

Det er ikke længere den dygtigste fisker, men fiskeren med størst kapital i ryggen, der kan købe fiskekvoterne op, mener formand for Thorupstrand Kystfiskerlaug, Thomas Højrup. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Rigsrevisionen langer kraftigt ud efter den måde, som den danske ordning med fiskekvoter er blevet håndteret på.

Det har ført til, at kvoterne er endt på få hænder, hvilket ikke var tiltænkt.

Hos Hundested Fiskeriforening understreger Rigsrevisionens rapport, at systemet ikke fungerer i sin nuværende form, mener formand Steen Jørgensen.

- Det var jo ikke tanken, at man skulle kunne sidde hjemme på sofaen og leje fisk (fiskekvoter, red.) ud og tjene penge på dem. Sådan er det jo i dag, siger han.

- Det ser ud til at være en god forretning, hvis man har købt nok fisk, så kan man helt holde op med at fiske og i stedet sidde og leje fisk ud.

Derfor efterlyser Steen Jørgensen nu, at systemet får en overhaling, så hullerne kan blive lappet - og er der sket ulovligheder, så skal det straffes.

Rigsrevisionen har i forbindelse med sin undersøgelse af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning observeret en række forhold, ”der kan indikere ulovligheder” og derfor bedt politiet om at indlede en efterforskning. Det drejer sig bl.a. om dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

Svært for unge fiskere

Hos Thorupstrand Kystfiskerlaug, der tidligere har kritiseret kvotesystemet, ses kvoterne som en forhindring for at få nyt blod ind i erhvervet.

Der er simpelthen sket en ”oligarkisering” af erhvervet, så det i dag er få, men meget magtfulde fiskere, der sidder på det meste og styrer lige så meget, mener formand Thomas Hjørup.

- Det er blevet sådan, at det ikke længere er den dygtigste fisker, men den, der har størst kapital i ryggen og de mest solide banker bag sig, der kan købe kvoterne op, siger han.

- Så almindelige fiskere – og især de unge, som aldrig fik tildelt kvoter af staten for ti år siden, da hele systemet blev etableret – har fået sværere og sværere ved at etablere sig.

I Thorupsminde blev modsvaret til enkelte storfiskeres opkøb af kvoter at gå sammen i et andelsselskab. Her skyder hvert enkelt medlem 100.000 kroner i at blive en del af foreningen og få del i dens kvoter.

Det har fungeret i lang tid

Hos Sydvestjysk Fiskeriforening, der organiserer fiskere i Esbjerg og Hvide Sande, føler formand Jesper Juul Larsen, at fiskerierhvervet stemples som et piraterhverv.

Men han har stadig til gode at se, at nogen ikke har overholdt loven.

Han mener ikke, at kvoterne har påvirket fiskeriet i negativ retning. Han erkender, at der er visse fiskere, som har samlet en masse kvoter, men at det også er nødvendigt for dem, som har store fartøjer - også fordi størrelserne på kvoterne kan variere år for år.

- Og de år, hvor man har nok af fisk, der lejer man det ud til alle de andre fiskere. Det har fungeret i lang tid og fungerer rigtig godt, forklarer han og understreger, at de unge fiskere stadig kan komme ind på markedet - hvis bare de er dygtige nok.

Facebook
Twitter