Fiskere tjener på døde fisk

Der er penge i døde fisk - især hvis de bliver smidt tilbage i havet efter at være røget i nettet

Danske fiskere skruer indtjeningen i vejret ved at smide døde fisk tilbage i havet til ingen verdens nytte, skriver epn.dk

Spild af fisk

Konsekvensen er et massivt spild af fiskeressourcer, der kan true bestandene og rykke ved hele økosystemet i havene. Det vurderer både forskere og myndigheder, der af samme årsag i 2011 har skærpet jagten på ulovlig fiskedumpning.

Branchen kalder ellers omfanget »ubetydeligt«, men i et notat vurderer Fiskeridirektoratet, at det kan være en del af forklaringen på, at der ifølge eksperter mangler flere fisk i havet, end der kan redegøres for i de officielle fangststatistikker.

EUs fiskeripolitik

Fiskedumpning er en konsekvens af EU's fiskeripolitik, der begrænser fiskeriet med kvoter. For at udnytte kvoten mest muligt smides mindre fisk ud og erstattes af større, der kan sælges til højere kilo-priser.

Et regneeksempel viser, at fiskerne på den måde kan øge profitten på torskefangster med 78 pct.

- Det er ulovligt, men det er velkendt, at det sker alligevel, siger Jørgen Dalskov, der på Danmarks Tekniske Universitet har forsket i fiskedumpning.

Fisker dømt

Selv om det næsten er umuligt at opdage, blev en nordjysk fiskeskipper i forrige uge dømt ved byretten i Hjørring i den - så vidt vides - første danske sag om profitmaksimering, der også kaldes high grading.

Skipperen blev taget på fersk gerning, fordi han som led i et forsøg, der netop sigter mod at undgå fiskedumpning, var videoovervåget 24 timer i døgnet.

Han fik en bøde på 6.100 kr.

Op mod 60 pct. ryger retur

Det skønnes, at fiskerne i Europa smider mellem 10 og 60 pct. af fangsterne tilbage i havet alt efter arten af fiskeriet. En del skyldes, at fiskerne er løbet tør for kvoter, eller at fiskene er under EU's mindstemål.

Det enorme spild bliver et hovedtema, når EU-Kommissionen om få uger ventes at komme med et udkast til reform af den europæiske fiskeripolitik.

FacebookTwitter