Fjerkræ skal inden døre

Alle danske kystområder, alle øer og større søområder er nu blevet udpeget som risikoområder i forbindelse med fugleinfluenza. Fra torsdag skal avlerne beskytte deres fjerkræ mod kontakt med vilde fugle.

Høns som disse bliver forvist fra det fri, hvis de opdrættes i ervervsøjemed. (Foto: Jeppe Carlsen © Scanpix)

Alle danske kystområder, alle øer og større søområder er i dag blevet udpeget som risikoområder i forbindelse med fugleinfluenza.

Risikoområderne omfatter alle områder fra kystlinjen og 10 kilometer ind i landet, områder i 10 kilometer rundt om større søer, vådområder og fuglereservater - og alle større og mindre danske øer. Fyn og Sjælland er dog undtaget, her gælder kystlinjezonen.

Inde fra på torsdag

I riskoområderne må man ikke have erhvervsfjerkræ udendørs fra torsdag den 27. oktober, meddeler Fødevarestyrelsen. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at holde fjerkræet inden døre, skal fodring og vanding ske under tag.

Fjerkræavlerne skal også sikre, at vilde fugle ikke kan komme i forbindelse med damme, vandhuller og lignende, som avlsfjerkræet har adgang til. Dyrene må ikke vandes med vand, der er opsamlet fra tage eller overfladevand, og ænder og gæs skal adskilles fra hønsefugle og andre.

Fødevarestyrelsen opfordrer også hobbyavlerne til at beskytte deres fjerkræ og fugle mod kontakt med vilde fugle, blandt andet ved enten at tage dem indendørs, eller sikre dem foder og vand under tag.

Risikoområderne er blevet udlagt efter konsultation med Danmarks Miljøundersøgelser, oplyser Fødevarestyrelsen. Udgangspunktet er rasteområder for trækkende svømmefugle.

I riskoomr?derne m? man ikke have erhvervsfjerkr? udend?rs fra torsdag den 27. oktober. (© Fødevarestyrelsen)
Facebook
Twitter