Flere børn og unge anmelder voldtægt og krænkelser

Samtykkeloven og offentlig debat er blandt grundene til, at flere vælger at anmelde deres overgreb, mener ekspert.

Selvom det er positivt, at flere ofre vælger at anmelde deres overgreb, er det også et dysters billede på, hvor stort behovet er for forebyggelse, mener Det Kriminalpræventive Råd.

Sidste år blev der anmeldt 1.455 seksualforbrydelser begået mod børn og unge i aldersgruppen 0 til 19 år. Det er det højeste antal, siden man begyndte at registrere det tilbage i 2001.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som Børns Vilkår og Trygfonden har bestilt og udgivet i den årlige version af rapporten "Svigt af børn i Danmark".

Stigningen ses primært blandt de ældste børn. I 2020 var der 494 anmeldelser om seksuelle krænkelser blandt de 15 til 19-årige. Det tal steg til 758 sidste år. Det svarer til en stigning på 53 procent.

Størstedelen af sagerne - 722 af dem - handlede om voldtægt.

Den markante stigning betyder ikke nødvendigvis, at flere børn og unge er udsat for overgreb, men derimod at der er kommet mere fokus på at anmelde.

Og derfor ser Børns Vilkår stigningen som noget positivt, fortæller direktør Rasmus Kjeldahl.

- Det tyder på, at beskeden er nået igennem til børn og unge, så de ved, at de ikke skal finde sig i overgreb, og at det kan svare sig at anmelde, siger han.

Han tror, at stigningen først og fremmest skyldes debatten om den nye samtykkebaserede voldtægtslovgivning, som trådte i kraft for halvandet år siden, hvor definitionen på voldtægt blev ændret.

Før kunne man dømmes, hvis der havde været vold, trusler eller tvang involveret, eller hvis offeret havde været i hjælpeløs tilstand. Nu handler loven i stedet om, at begge parter skal sikre sig, at den anden har lyst til sex. Og hvis man ikke har opnået et samtykke, er der tale om voldtægt.

- Jeg tror, debatten om samtykkeloven har været nyttig. For det at skulle have sex med andre kræver et mere eksplicit samtykke, og det er flere blevet opmærksomme på, og det kan føre til flere anmeldelser. Forhåbentlig fører det også til, at langt flere relationer er baseret på et samtykke, siger Rasmus Kjeldahl.

Derudover vurderer han også, at stigningen kan skyldes digitale krænkelser, som er i fremmarch.

Flere ringer til Børnetelefonen

Hos Børnetelefonen mærker man også, at seksuelle krænkelser fylder mere. Sidste år modtog rådgivningstilbuddet 1.823 opkald fra børn, der handlede om seksuelle krænkelser, hvoraf de 361 af dem specifikt handlede om digitale krænkelser.

Her sidder blandt andre Mirjam Marie Westh, der er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår, klar til at tage telefonen, når børn og unge ringer for at få hjælp.

- Når børn ringer til os om seksuelle overgreb, er de ofte i tvivl. Var det egentlig et overgreb? Hvorfor reagerede jeg, som jeg gjorde? Hvad vil der ske, hvis jeg fortæller det til nogen? Mange af dem kan have et behov for at blive bekræftet i, at det, de oplevede, var forkert.

Mange af dem er også i tvivl om, hvorvidt de skal anmelde overgrebet eller ej. Især fordi der for mange er tale om jævnaldrende, som har begået forbrydelsen.

- Det kan være venner, ekskærester, klassekammerater. Relationen kan gøre det svært for dem at vurdere, om de kan tillade sig at anmelde det. Så de har brug for at få at vide, at det var ulovligt, det de oplevede, og det kan give anledning til en anmeldelse, fortæller Mirjam Marie Westh.

Selvom det er positivt, at flere ofre vælger at anmelde forbrydelsen, er vi dog langt fra målet, understreger Børns Vilkårs direktør, Rasmus Kjeldahl.

- Der er lang vej igen, før man kan sige, at alle børn og unge kan leve i sikkerhed for ikke at blive udsat for overgreb. Nye former for overgreb med digitale krænkelser vil fortsat være i stigning, så jeg er stadig rigtig bekymret, siger han.

Stort behov for at forebygge voldtægter

Hos Det Kriminalpræventive Råd mener man også, at det er positivt, at flere ofre for seksuelle krænkelser søger hjælp og anmelder overgrebet til politiet.

- Men det er også dystert i den forstand, at de her tal jo er med til at vise, hvor stort et problem det her er, og at vi skal blive meget bedre til at forebygge det, siger analytiker Jonas Mannov.

Børnefaglig konsulent Mirjam Marie Westh tager ofte imod opkald fra børn og unge, som har oplevet en seksuel krænkelse.  - Mange finder det tabubelagt og oplever skam, og det gør det rigtig svært for dem at fortælle nogen om det. Men hos Børnetelefonen er de anonyme, så de kan komme af med det, uden at der er nogen direkte konsekvens ved at fortælle det.  (© (c) DR)

Ligesom Børns Vilkår mener han også, at stigningen skyldes samtykkeloven og generelt den store samfundsdebat om seksuelle krænkelser. Men selvom debatten allerede har rykket noget, er der behov for at gøre mere.

- Vi er overhovedet ikke i mål i forhold til at forebygge voldtægt. Der er slet ikke sket nok, siger han og peger på, at seksualundervisning bør have en fast plads på skoleskemaet på landets gymnasier, erhvervsskoler og andre ungdomsuddannelser.

Derudover skal undervisningen opdateres, så emner som grænser og samtykke kommer til at fylde mere.

- Der er brug for en massiv indsats for at forebygge seksuelle overgreb både blandt unge, men også voksne, siger han og tilføjer:

- Vi er knap nok begyndt.