Flere børn og unge bliver undersøgt for, om de har ADHD

Læge peger på, at skærmbrug kan give børn ADHD-lignende symptomer.

I 2021 blev 700 flere børn udredt for ADHD end året før. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix Denmark)

I en tidligere version blev ADHD omtalt som en 'sygdom'. Det er ændret til 'udviklingsforstyrrelse'. Det fremgik også af underrubrikken, at der er tale om en ekspert, der påpeger, at skærmforbrug kan give ADHD-lignenede symptomer. Det er ændret til forfatter og læge. Vi beklager fejlen.

Flere børn og unge bliver udredt for ADHD hos det offentlige.

Det viser af en årlig rapport, som Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har udgivet.

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, der blandt andet kendetegnes ved opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet.

Ifølge opgørelsen fra RKKP blev 4.715 børn mellem 0 og 18 år henvist til udredning for ADHD fra april 2021 til marts 2022.

Det er en stigning på næste 700 fra samme periode året før, hvor 4.030 børn blev henvist til udredning.

Manu Sareen, der er formand for ADHD-foreningen, mener, det en god nyhed, at flere børn bliver udredt.

- Erfaringer viser, at når man har ubehandlet ADHD som barn, så er livet rigtig hårdt, så det at vi ser mange udredninger, er faktisk et udtryk for, at flere børn får hjælp, siger han.

Ifølge ADHD-foreningen anslås det, at omkring fem procent af alle børn i Danmark har ADHD, mens kun omkring to til tre procent af børnene er blev diagnosticeret.

Derfor er Manu Sareen heller ikke bekymret over stigningen i antallet af udredninger.

- Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der er flere børn med ADHD end tidligere. Det er et udtryk for, at vi er blevet bedre til at opdage børn, der har ADHD, siger han.

Tallene er et estimat, da der i Danmark ikke føres statistik over hvor mange, der får diagnosen ADHD.

Øget fokus giver flere udredninger

Ifølge Manu Sareen er det blandt andet en øget opmærksomhed på ADHD i kommuner og skoler, der er årsag til det stigende antal udredninger.

Det samme mener Marie Stegger Sørensen, der er centerchef ved Center for ADHD. Hun peger også på, at der er kommet øget fokus på at opdage ADHD hos piger, hvor symptomerne ikke altid er de samme som hos drengene.

- Piger vil typisk mere have en oplevelse af uro indadtil, hvor drengene tydeligt vil vise deres uro udadtil, siger hun.

Hun mener det er positivt, at man finder børn, der har ADHD så tidligt som muligt, så man kan få hjulpet dem på den rette måde.

- Selvfølgelig skal vi ikke bare slynge om os med diagnoser, det er også derfor, at en udredning er et længere og grundigt forløb, siger hun.

Forfatter: Skærme kan give ADHD-symptomer

Når antallet af udredninger stiger er det ikke ensbetydende med, at antallet af diagnoser også stiger.

Og Imran Rashid, der er speciallæge og forfatter mener, at børn og unges brug af skærme kan være en af årsagerne til, at de udviser symptomer på ADHD.

- For mig at se er der ikke rigtig andre forklaringer end den enorme belastning, som de her børn udsættes for af særligt de digitale medier, som fylder enormt meget i rigtig mange børn og unges liv i dag, siger han.

- Det ville være mærkeligt, hvis ikke deres opmærksomhed og fokus blev belastet af det.

Imran Rashid understreger, at skærmene ikke forårsager ADHD, men at de kan give børn og unge symptomer, som minder om ADHD, og derfor kan være grund til et øget antal udredninger.

- For mig at se er det enormt bekymrende, hvis man som barn belastes på den evne, der er allervigtigst i et videnssamfund, nemlig evnen til at kunne fordybe sig, koncentrere sig og holde fokus, siger han.

Manu Sareen fra ADHD-foreningen er lidt mere skeptisk overfor den udlægning.

- Jeg har heller ikke set noget evidens for, at øget skærmbrug skulle resultere i, at flere bliver udredt, men det er selvfølgelig en enormt interessant tese, og det er uden tvivl interessant at følge, siger han.

Manu Saren fik diagnosen ADHD som 50-årig. Du kan høre hans og flere andres historier om ADHD i dette afsnit af ’Lægens bod – Lyt til din krop’:

Mit liv med ADHD