Flere end 1.000 er sigtet: Børnepornosag ender i Højesteret

Det betyder samtidigt, at en række andre straffesager i komplekset sættes i bero.

Grafik: Umbrella-komplekset er blevet udsat, mens en af de sigtede får prøvet sin sag ved Højesteret. (Foto: DR Grafik)

Det sidste punktum er endnu ikke sat i de ni prøvesager i det såkaldt Umbrella-kompleks, hvor flere end 1.000 personer er sigtet for besiddelse og deling af børnepornografisk materiale.

En af de dømte, som var 17 år på gerningstidspunktet, har nemlig fået lov til at prøve sagen ved Højesteret.

Det fremgår af en såkaldt appeltilladelse fra Procesbevillingsnævnet, hvor det fremgår, at de har godkendt, at sagen kan tages op for landets højeste domstol.

Den unge mand blev idømt 40 dages betinget fængsel i Østre Landsret, hvilket var en stadfæstelse af byrettens dom.

Han blev dømt for i løbet af en måned i efteråret 2015 at have delt to videoer med seksuelt krænkende indhold fem gange til i hvert fald 35 personer.

Han blev dømt under børneporno-paragraffen, men frifundet for blufærdighedskrænkelse, idet landsretten ikke fandt det bevist, at tiltalte uopfordret havde delt videoerne og dermed krænket modtagernes blufærdighed.

I og med at sagen er kommet for Højesteret, betyder det også, at en række andre straffesager i Umbrella-komplekset sættes i bero.

- Der er i dag givet tilladelse til, at en sag fra det såkaldte Umbrella-kompleks indbringes for Højesteret. Det betyder, at en række andre straffesager sættes i bero, indtil vi har Højesterets vurdering, siger statsadvokat ved Rigsadvokaten Rasmus Kieffer-Kristensen i en kommentar på Twitter.

Anklagemyndigheden vil nu analysere rækkevidden af Procesbevillingsnævnets kendelse og derefter gennemgå de verserende sager i lyset af analysen, oplyser statsadvokat Rasmus Kieffer-Kristensen videre i et separat tweet via myndighedens pressemand Simon Gosvig.

Retskorrespondent: Knap 1.000 får udskudt afgørelsen

DR's retskorrespondent, Trine Maria Ilsøe, vurderer, at den nye udvikling særligt får konsekvenser for en række personer, som lige nu er sigtede i sagen.

De knap 1.000 personer blev sigtet i januar i år, men for langt størstedelen af dem har det endnu ikke ført til en tiltale.

Og det bliver ikke før, at Højesteret har taget stilling til sagen mod den i dag 20-årige mand, at de mange sigtede finder ud af, om deres sag skal for en domstol, eller om sigtelsen bliver frafaldet.

- Ventetiden bliver endnu længere for de knap 1.000 sigtede, der sidder ude i landet og venter på, om de bliver tiltalt, siger hun.

Trine Maria Ilsøe fortæller, at sagerne kan have vidtrækkende konsekvenser for de sigtede. For hvis de bliver dømt under børnepornoparagraffen, så kan det få konsekvenser for den enkelte persons fremtid.

- Dem, der er blevet dømt efter børnepornoparagraffen, får dommen på deres børneattest. Det betyder, at de ikke kan blive skolelærere, eller at de for eksempel ikke kan tage et sabbatår efter gymnasiet og arbejde som pædagog i en børnehave, siger retskorrespondenten og fortsætter:

- Det har vidtrækkende konsekvenser, og derfor tror jeg også, at man gerne vil have afprøvet om børnepornoparagraffen er den rigtige bestemmelse i sådanne sager.

De ni prøvesager

  • 40 dages betinget fængsel: Østre Landsret kendte 8. maj en 20-årig mand skyldig i deling af børneporno. Forbrydelsen bestod i, at han i efteråret 2015 delte to af videosekvenserne med 35 forskellige personer. Afgørelsen var en stadfæstelse af dommen fra Retten i Lyngby. Sagen skal nu for Højesteret.

  • Bøde på 1500 kroner: En nu 19-årig kvinde delte i oktober 2015 en sexvideo med en veninde. Delingen gav i Østre Landsret en bøde på samlet 1500 kroner for blufærdighedskrænkelse, mens der blev frifundet for børneporno. I byretten blev kvindens forbrydelse oprindeligt takseret til ti dages betinget fængsel for børneporno.

  • Frifindelse: Vestre Landsret frifandt 16. maj en 20-årig kvinde. I byretten var kvinden tidligere kendt skyldig i udbredelse af børneporno. Landsretten omstødte dermed Retten i Aarhus' dom, hvor kvinden den 14. marts var idømt syv dages betinget fængsel for at have delt én sexvideo én gang.

  • 20 dages betinget fængsel: Østre Landsret kendte 8. maj en 17-årig dreng skyldig i udbredelse af børneporno. I 2016 delte han to af sexvideoerne med 16 andre i en gruppechat på Facebook. Afgørelsen var en stadfæstelse af dommen fra Retten i Lyngby.

  • Bøde på 2500 kroner: Østre Landsret frifandt 20. april en 22-årig mand for børneporno, selv om han tilbage i 2015 delte en af sexvideoerne med syv venner. Dermed slap han for den betingede fængselsstraf på ti dage, som han i februar fik i Retten i Lyngby. Bøden på 2500 kroner fik han for blufærdighedskrænkelse.

  • Bøde på 2500 kroner: Vestre Landsret afsagde 23. marts dom i den første ankesag. Her blev en dom til en 20-årig mand fra Syddjurs lempet. Ved Retten i Randers blev han tidligere idømt 30 dages betinget fængsel for at have delt en af videoerne med 12 personer, men i landsretten blev han frifundet for børneporno. Bøden på 2500 kroner blev givet for blufærdighedskrænkelse.

  • Bøde på 2500 kroner: En 18-årig mand fik i Vestre Landsret en bøde på 2500 kroner for blufærdighedskrænkelse ved at dele videoen med 10 personer. Det var en mildere dom end den ved Retten i Aarhus, hvor han blev idømt 30 dages betinget fængsel for distribution af børneporno.

  • 30 dages betinget fængsel: En 20-årig mand fra Aarhus delte materialet syv gange og gjorde det tilgængeligt for 15 personer. Han blev dømt ved Retten i Aarhus 14. marts. Vestre Landsret stadfæstede 29. juni dommen.

  • 20 dages betinget fængsel: En 16-årig dreng fra Aarhus blev 6. juli fundet skyldig i børneporno og blufærdighedskrænkelse ved at have delt to sexvideoer med en gruppe på fire personer. Det skete, da han var 15 år gammel. Denne sag blev som den eneste ikke anket til landsretten. Kilde: Ritzau

FacebookTwitter