Flere end 20.000 paller med værnemidler samler støv på lagre landet over - og langt det meste skal brændes

Aarhus' borgmester opfordrer justitsministeren til at forsøge at redde værnemidler indkøbt for millioner.

En stor del af de tusindvis af paller med værnemidler på landets lagre ryger på forbrændingsanlæg. (arkivfoto). (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Det er en tid, som på en eller anden måde virker fjern efterhånden, men som samtidig kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen overhovedet at mindes om.

Coronapandemien, hvor vi alle skulle huske at spritte godt af, holde afstand og iføre os et mundbind.

I kampen mod covid-19 blev der indkøbt rigelige mængder af værnemidler, og i dag samler bunkevis af alt fra mundbind, kitler, visirer og håndsprit støv på lagre landet over.

Flere end 20.000 paller med millionvis af værnemidler er enten udløbet eller når at udløbe, før de kan nå at blive brugt.

Det viser opgørelser, som DR har fået tilsendt fra samtlige regioner, Aarhus Kommune og Kommunernes Landsforening (KL).

Ifølge opgørelserne er der værnemidler for i alt over 670 millioner kroner, og selvom flere regioner forsøger at donere de udløbne værnemidler eller komme af med dem på anden vis, så gælder det for de fleste paller, at de ender på forbrændingsanlægget.

De oplyste indkøbspriser er dog behæftet med en vis usikkerhed, da prisen på værnemidler har været meget svingende, ligesom indkøbene har fundet sted, mens efterspørgslen var meget høj. I nogle tilfælde bygger opgørelserne derfor på gennemsnitspriser for varer købt efter 2021 og frem.

I grafikken kan du se et overblik over, hvordan de tusindvis af paller fordeler sig.

Aarhus' borgmester har sendt brev

Aarhus Kommune har stået i spidsen for Kvik-lageret, som har opbevaret størstedelen af de værnemidler, som er udløbet.

I dag står lageret geografisk i Hedehusene, men det har tidligere været kommunens ansvarsområde.

Og borgmester Jacob Bundsgaard (S) ærgrer sig over den nuværende situation.

Faktisk så meget, at han har skrevet et brev til justitsminister Peter Hummelgaard (S), der er den øverste ansvarlige på området.

- Som det står lige nu, har vi fået at vide af staten, at det skal destrueres. Og det vil vi gerne udfordre, for vi synes, at det er spild af ressourcer, og vi tror også på, at noget af det kan finde en nyttig anvendelse i stedet for at blive destrueret, siger han.

Kommunen fik i marts 2020 opgaven og ansvaret for at indkøbe værnemidler til landets kommuner - lageret har det mundrette navn 'Kvik', som står for 'Kommunalt Værnemiddel Indkøb'.

På lageret bliver der i øjeblikket opmagasineret 10.094 paller med blandt andet mundbind, handsker, kitler, sprit og visirer, som er udløbet.

Derudover har Kvik-lageret 1.792 paller med værnemidler, som udløber inden 31. juli.

De 10.094 paller er blevet indkøbt for i omegnen af 308 millioner kroner - dog var indkøbsprisen på værnemidler væsentlig højere i 2021 på grund af høj global efterspørgsel.

Jacob Bundsgaard er uforstående over, at værnemidlerne ikke kan bruges til andet end affald. For det er det, de bliver betegnet som nu.

- Det drejer sig om betydelige mængder af værnemidler, der potentielt kunne gøre nytte, hvis man anlagde en mere fleksibel holdning, skriver borgmesteren i brevet til Peter Hummelgaard.

Alene 5.317 paller med håndsprit, som er udløbet, vil ifølge kommunens beregninger koste 25 millioner kroner at bortskaffe.

- Jeg ved ikke, om det er frustration, men det er i hvert fald en stille undren over, at vi destruerer eller ønsker at destruere noget, som vi mener kan bruges, siger Jacob Bundsgaard.

Ifølge borgmesteren har kommunen løbende haft dialog med Styrelsen for Forsyningssikkerhed, der hører under Justitsministeriet, og som blandt andet har fastsat nogle nationale måltal for værnemidler.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed sidder sammen med KL, Danske Regioner, Region Hovedstaden og Region Midtjylland i en såkaldt programstyregruppe, som de lagerførende myndigheder - eksempelvis Aarhus Kommune - skal indstille til, hvad de vil gøre med værnemidler, de har i overskud.

Det er så op til programstyregruppen at træffe beslutning om, hvorvidt indstillingerne kan godkendes.

Aarhus-borgmesteren fastholder dog, at der er brug for at genoverveje anbefalingen om at destruere værnemidlerne.

- Ansvaret for det her er i sidste ende placeret i Justitsministeriet. Og det er dem, vi appellerer til - at man prøver at gå ind i dialogen og finde nogle bedre løsninger end at brænde værnemidlerne af, siger Bundsgaard.

Region Hovedstaden er begyndt forbrændingsproces

I både Region Hovedstaden og i Region Midtjylland har man foruden hver sin regionale lagerenhed endnu et, som er nationalt.

Tidligere på måneden skulle politikerne på Københavns Rådhus tage stilling til, hvad den videre proces skulle være for 9.310 paller med værnemidler, som var udløbet på lagerenheden i Region Hovedstaden.

- Vi har vedtaget at undersøge alle muligheder for at komme af med værnemidlerne, lød det fra Christoffer Buster Reinhardt (K), som er formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

- Men vi sætter også gang i, at der bliver brændt af, for vi tror ikke, at vi kan komme af med dem alle sammen med donation, tilføjede han.

Der er tidligere blevet doneret 1.880 paller med værnemidler, som ikke var udløbet, til Ukraine fra det nationale lager, som ligger i Region Hovedstaden.

Værnemidler har alle en udløbsdato, som er fastsat af producenterne bag. De kan altså kun garantere for produktet inden for den periode. Det er dog muligt at levetidsforlænge værnemidlerne - og altså rykke udløbsdatoen - hvis man tager kontakt til producenterne. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Region Hovedstaden har nu sat gang i processen, som betyder at 6.988 paller - som er ekslusiv håndsprit - skal til afbrænding.

Ifølge regionen vil det være en længere proces, da kapaciteten på de relevante forbrændingssteder er cirka 33 paller om dagen.

I Region Midtjylland har man lige nu ingen udløbne værnemidler, men man har for et par måneder siden kasseret alt, hvad der var tilbage af værnemidler, som havde overskredet deres udløbsdato.

På det tredje og sidste nationale lager har man fra november 2022 til januar 2023 kasseret 2.550 paller med udløbne værnemidler.

Samtidig har Region Midtjylland kasseret 815 paller fra et overskudslager, som regionen selv bestemmer over.

Her blev 6,7 millioner enheder til en indkøbspris på 16,8 millioner kroner kasseret.

Styrelse vil nedjustere måltal inden længe

Regionerne har, når de skulle fylde lagrene op, forholdt sig til måltal fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

De skulle til at begynde med have værnemidler til "mindst seks måneder pandemiforbrug".

Det blev forrige vinter - altså i vinteren 2021/2022 - nedjusteret.

Den uvisse situation ved pandemiens begyndelse er baggrunden for, at vi i dag står med fyldte lagre, forklarer direktør i styrelsen Lisbet Zilmer-Johns.

- Vi købte rigeligt ind, fordi vi ikke vidste, hvor meget vi rent faktisk havde brug for. Vi købte mere ind, end vi endte med at få brug for, også fordi pandemien jo heldigvis klingede af, siger hun.

Sammen med regionerne arbejder man nu på en model, så man ikke kommer til at stå i samme situation igen.

- Fremadrettet ved vi, hvordan forbruget vil se ud under en pandemi, baseret på det, vi var igennem her i Danmark. Og derfor har vi nu i samarbejde med danske regioner udarbejdet en model, hvor vi kan reducere måltallet, siger Lisbet Zilmer-Johns.

Styrelsen oplyser, at der løbende er blevet doneret værnemidler - som ikke er udløbet.

Ifølge Lisbet Zilmer-Johns er der for eksempel blevet doneret over 18 millioner handsker og 6,8 millioner mundbind til Ukraine.

Donationerne er blevet koordineret gennem EU.

- Så det har vi gjort i stort omfang. Men vi kan ikke donere hele vores overbeholdning, siger hun.

For donationer er afhængige af, at der kommer en anmodning fra et land, der har et behov.

- Vi skal ikke risikere, at vi sender noget til nogen, der ikke har brug for det, siger direktøren for Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Efter artiklens udgivelse har DR Nyheder modtaget følgende skriftlige udtalelse fra justitsminister Peter Hummelgaard:

- Jeg kan forstå, at Styrelsen for Forsyningssikkerhed gennem længere tid har bedt Aarhus Kommune om en plan for, hvad der skal ske med de overskydende værnemidler. Jeg er blevet oplyst om, at Aarhus Kommune har indstillet tusindvis af paller til kassation. Jeg ved, at kommuner, regioner og Styrelsen for Forsyningssikkerhed blandt andet har drøftet at tage kontakt til producenterne.

- Hvis Aarhus Kommune mener, at dette bør afsøges yderligere, synes jeg bestemt, det lyder som oplagt idé, at kommunen går videre med det. Samtidig skal myndighederne selvfølgelig donere værnemidler, når det er muligt, og jeg ved, at Danmark allerede har doneret mange millioner værnemidler, især til Ukraine.