Flere end først antaget syge af radar

Netop som forsvarsministeren har meddelt, at der ikke bliver etableret en generel erstatningsordning for ansatte i forsvaret, der er blevet syge af at arbejde med uafskærmede radaranlæg, dukker en ny gruppe syge op. Yngre mennesker, som har arbejdet med radar-anlæg, som er afskærmet.

Forsvarsminister Svend Aage Jensbyhar besluttet at radarofre ikke skal have en generelerstatninsordning. © DR

Forleden traf forsvarsminister Svend-Aage Jensby en længe ventetbeslutning: Der bliver ikke nogen generel erstatningsordning til deansatte i forsvaret, som under den kolde krig arbejdede medradaranlæg med uafskærmede radar-rør og blev syge af arbejdet. Hveraf de mange sager skal behandles individuelt somarbejdsskadesager.

Den beslutning er der sat spørgsmålstegn ved af oppositionen.Samtidig viser DR Nyheders afdækning af sagen, at der er en helt nygruppe af radar-syge, som forsvaret slet ikke vil forholde sigtil.

Også syge af moderne radar

Yngre radarpersonel, som i 80’erne og 90’erne arbejdede med radar idet danske forsvar. Radaranlæg af en type, som man stadigbruger.

Blandt andre Allan Florman Henningsen, som arbejdede med radar i80’erne, fik kræft i skjoldbruskkirtlen som 36-årig og KennyNielsen arbejdede med radar i samme periode og fik konstateretleukæmi - blodkræft - som 39-årig.

DR Nyheder har vist Johnni Hansen, som er kræftforsker iKræftens Bekæmpelse, en liste over yngre radarsyge, som harhenvendt sig efter indslag i TV-avisen og Søndagsmagasinet om farenved at arbejde med radar.

Johnni Hansen siger:

- Det er foruroligende, de er for unge og der er tale om sjældnekræftsygdomme i samme personelgruppe. Det bør undersøges.

CitatForsvarskommandoen»Vi ønsker ikke atkommentere sagen - den er baseret på et ikke videnskabeligtgrundlag.«

Der er intet videnskabeligt grundlag

Forsvaret er vidende om at en del yngre radarfolk har fået kræft,men anerkender ikke at der er en forbindelse til arbejdet medradar.

Til DR Nyheder skriver Forsvarskommandoen:

"Vi ønsker ikke at kommentere sagen - den er baseret på et ikkevidenskabeligt grundlag."

På Karolinska Institutet i Stockholm, hvor nogle af verdensførende forskere i højfrekvente radarbølgers påvirkning afmennesker arbejder, tror man på sammenhængen.

Professor Olle Johansson fra Karolinska Institutet er overbevistom, at højfrekvente radarbølger - som udsendes af forsvaretsnuværende radaranlæg og dem som Kenny Nielsen og Allan FlormanHenningsen arbejdede med i 80’erne - påvirker det menneskeligeimmunsystem, så kræftceller har frit spil.

Forsker håber forsvaret har ret

Der mangler dog yderligere videnskabelige undersøgelser førsammenhængen mellem bølgerne fra moderne radar og kræft kan slåsfuldstændigt fast.

Professor Olle Johansson siger dog om den danskeForsvarskommandos kategoriske afvisning af, at der kan være ensammenhæng:

- Jeg håber de har ret, for så kan vi føle os sikre, men hvorforbliver folk så syge?

Ofre for radarstråling og deres pårørende har etableret ensærlig hjemmeside hvor de kan holde kontakt med hinanden. Sidenfindes på denne adresse:www.geocities.com/straaling/

DR Nyheder vil gerne i forbindelse med folk, der har fået kræftog har arbejdet med radarer - eller med folk der mener de liggerinde med oplysninger, som kan kaste mere lys over hvorforradarpersonellet er blevet syge. De kan skrive tiljournalist Cathrine Gyldensted

Søndagsmagasinet sender i aften klokken 21:25 på DR1 et indslagom de unge radarsyge.