Flere får tilskud til at passe deres egne børn hjemme

En lille, men voksende gruppe af forældre holder børnene hjemme fra daginstitutionen og passer dem selv - med økonomisk støtte fra kommunen.

Marie på 17-måneder er et af de børn, der bliver passet hjemme af sin mor, der får tilskud af kommunen. (Foto: © Bardur Thomsen, DR Nyheder)

Langt størstedelen af småbørnsforældrene her i landet sender deres børn i vuggestue eller dagpleje, når barnet er omkring et år gammelt og barselsperioden ebber ud.

Men der er også dem, der vælger at holde de små poder - og sig selv - hjemme.

39 af landets kommuner tilbyder et kontant tilskud til de forældre, der vælger at gå hjemme med deres børn. Og 1. januar i år var der 684 forældre, der gjorde brug af den ordning –en stigning på 27 % i forhold til 1. januar 2015.

Det viser en rundspørge foretaget af DR Nyheder, som 95 ud af landets 98 kommuner har besvaret.

(Foto: © Grafik: Christoffer Laursen Hald)

Fravalg af institutioner

Forklaringen er i højere grad, at forældre fravælger institutioner end at de tilvælger livet derhjemme, mener Tine Rostgaard, der er professor i familiepolitik hos KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

- Jeg tror, at den diskussion vi har haft om kvaliteten af den pasning, barnet får i daginstitutionen, har påvirket en del forældre i deres overvejelser af, om man skal sende et relativt lille barn i daginstitution, siger hun.

Samtidig mener Tine Rostgaard, at det er blevet mere socialt acceptabelt at gå hjemme med de små børn.

- For nogle år siden var der en del kritik af kvinder, der gik derhjemme og passede deres børn, selvom de havde uddannelse og så videre, men det tror jeg, at diskussionen af kvaliteten i daginstitutionerne har ændret på, siger Tine Rostgaard.

Stor forskel på tilskuddets størrelse

39 kommuner i Danmark tilbyder forældrene tilskud til at passe deres eget barn derhjemme. Men der er stor forskel på hvor mange penge, der er at hente. Tilskuddets størrelse varierer fra 1868 kr. om måneden i Silkeborg Kommune til 7582 kr. i Fanø Kommune.

De 36 kommuner, der har svaret på denne del af rundspørgen, udbetaler i gennemsnit 5530 kr. om måneden i tilskud til forældre, der vælger at gå hjemme med deres børn.

(Foto: © Grafik: Christoffer Laursen Hald)

Et forældrepar, der vælger, at den ene skal gå derhjemme og passe barnet i stedet for at gå på arbejde, vil altså opleve en anseelig indtægtsnedgang, når der kun er én lønindtægt at leve for.

Og derfor er det vigtigt at regne budgettet grundigt igennem, inden man kvitter jobbet og helliger sig bleskift og sangleg, advarer Ann Lehmann Erichsen, der er forbrugerøkonom i Nordea.

- Man skal især være enig med sin partner om, at der stadig er penge til at man holder liv i sin pensionsopsparing og sine forsikringer. Ellers skal man lade være med at gå på orlov, siger hun.