Flere gymnasier og erhvervsskoler forbyder cigaretter og snus

Der er stadig flere ungdomdsuddannelser, der indfører røgfri skoletid.

Aurehøj Gymnasium har valgt at indføre røgfri skoletid, selvom det ikke er et lovkrav endnu. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

- Der bliver ikke taget hensyn til os rygere, siger Jacob Mathias Staib-Jensen, 3. g-elev på Aurehøj Gymnasium.

Han er en af de mange gymnasie- og erhvervsskoleelever, der ikke længere må ryge i skoletiden.

På landsplan er 45 gymnasier og 30 erhvervsskoler gået videre end lovgivningen ved at indføre røgfri skoletid. Det betyder, at man ikke længere må ryge i skoletiden - hverken på eller uden for skolens matrikel.

Det er mere end dobbelt så mange ungdomsuddannelsessteder som inden skolernes sommerferie, viser tal fra Kræftens Bekæmpelse.

- Jeg synes, at det er ubetænksomt at indføre den regel (røgfri skoletid, red.), da rygning er en afhængighed, som man ikke kan styre, siger Jacob Mathias Staib-Jensen.

Gymnasiernes og erhvervsskolernes initiativ til at indføre røgfri skoletid kommer i forbindelse med, at det fra det nye skoleår er blevet forbudt ved lov at ryge i skoletiden på og uden for alle grundskoler, efterskoler og kostskoler.

Det er tilfældet på Aurehøj Gymnasium i Gentofte, hvor Jacob Mathias Staib-Jensen går.

Gymnasiet har som en del af et større samarbejde i Gentofte Kommune valgt at gå med, da man indførte røgfri skoletid i alle folkeskolerne.

- Vi har et ansvar især over for vores nye 1. g’ere, så de ikke begynder at ryge, når de starter på gymnasiet, siger Anette Hestbæk Jørgensen, der er rektor på Aurehøj Gymnasium.

Problematikken ved at eleverne starter med at ryge, kan gymnasieeleven Jacob Mathias Staib-Jensen sagtens genkende.

- Det synes jeg er den bedste pointe ved at indføre røgfri skoletid. Jeg fortryder selv, at jeg begyndte at ryge, men det er stadig en dårlig ide, siger han.

Det synes gymnasieelev Lars Ahlmark derimod ikke.

- Jeg synes, at det er en god ide, fordi cigaretter er sundhedsskadelige og ikke hører til i skoletiden, siger Lars Ahlmark, 3. g-elev på Aurehøj Gymnasium.

Gratis kaffe og bordtennis i stedet

Aurehøj Gymnasium deler på grund af de nye rygeregler gratis kaffe ud i august. Skolen har desuden indkøbt bordtennisborde, som skal give eleverne noget at samles om i pauserne.

- Vi vil gerne skabe nogle alternative fællesskaber, siger Anette Hestbæk Jørgensen.

I pauserne på Aurehøj Gymnasium går lærerne vagt med gule veste for at minde eleverne om, at de ikke må ryge.

Hvis eleverne ryger og bliver opdaget, vil de få en mundtlig advarsel. Den allersidste konsekvens vil være, at de bliver bortvist.

- Det håber jeg selvfølgelig ikke sker, siger rektor Anette Hestbæk Jørgensen.

Fra sommerferien 2021 bliver røgfri skoletid et lovkrav på alle ungdomsuddannelser.

Grafikken viser, hvilke kommuner der har en eller flere røgfri gymnasier og/eller erhvervsskoler. Tallene stammer fra Kræftens Bekæmpelse.