Flere handicappede i arbejde

Den faldende ledighed er også kommet handicappede danskere til gode, viser en ny undersøgelse. Mange har fået arbejde, og en del føler ligefrem, at de ikke længere er handicappede.

17.000 handicappede danskere har fået arbejde siden 2004. (Foto: © Erik Jepsen, Scanpix)

Danskere med et handicap har også haft gavn af de sidste års faldende ledighed, viser en ny undersøgelse.

Siden 2004 er 17.000 personer med handicap kommet i arbejde, viser undersøgelsen, som SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har lavet.

- Mangel på arbejdskraft har gjort det lettere for personer med handicap at få arbejde. Hvis ikke ledigheden var faldet, ville vi formentlig ikke have set en fremgang i beskæftigelsen for personer med handicap, forklarer seniorforsker Jan Høgelund.

Færre handicappede end i 2004

Undersøgelsen viser forbavsende nok også, at antallet af personer, der mener, de har et handicap, er faldet i perioden mellem 2004 og 2008.

I 2004 svarede 20 procent af de adspurgte mellem 16 og 64 år, at de havde et handicap eller et længerevarende helbredsproblem. I 2008 var tallet kun 18,6 procent.

Og det kan netop have noget at gøre med, at mange handicappede er kommet i arbejde, mener Jan Høgelund.

- En mulig forklaring er, at nogle personer, som havde et mindre handicap, siden hen er kommet i beskæftigelse, og når vi spørger dem i 2008, er der nogle af dem, som ikke længere oplever, at de har et handicap, siger han.

Regeringen lancerede i 2004 en beskæftigelsesstrategi for personer med handicap. Målet var blandt andet at få flere med handicap i arbejde, og det mål er nået, viser undersøgelsen.