Flere kvinder vælger at føde hjemme

Pressede forhold på landets hospitaler kan være en af grundene til, at flere danske kvinder vælger at blive hjemme, når de skal føde, mener ekspert.

Hjemmefødslerne svarer nu til godt 1,5 procent af alle fødsler i Danmark. (© Mads Rafte Hein)

Flere danske mødre vælger at føde hjemme i dagligstuen i stedet for på landets fødeafdelinger.

Mens 622 blev hjemme, da de skulle føde i 2006, var antallet af fødsler i hjemmet eller på en fødselsklinik steget til 886 sidste år.

Det viser et udtræk fra Det Medicinske Fødselsregister til DR’s Undersøgende Databaseredaktion.

(© Mads Rafte Hein)

Pressede hospitaler

Stigningen er ikke uventet, siger Birgit Petersson, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Hun forklarer, at det særligt er de pressede forhold på hospitalerne, der kan være årsag til stigningen.

- Kapaciteten på fødeafdelingerne er blevet mindre, og kvinder oplever at blive sendt rundt på andre afdelinger, end hvor de skulle føde. De kender ofte ikke den jordemoder, der er tilstede under fødslen. I hjemmet er det oftest kendt jordemoder, og man er under rolige og velkendte forhold, siger hun.

Ifølge sundhedsloven har alle kvinder ret til at føde hjemme med en jordemoder, og gravide skal oplyses om muligheden for det.

Prisen for en hjemmefødsel er lavere end en hospitalsfødsel for en førstegangsfødende.

DRG-taksterne, som er udtryk for de landsgennemsnitlige omkostninger ved en given behandling, er 22.917 kroner for en hjemmefødsel, mens prisen for en førstegangsfødende på hospitalerne er 25.098 kroner.

Taksterne omfatter ukomplicerede fødsler. For flergangsfødende er taksten 22.187 kroner på et hospital.

Sikkert at føde hjemme

De gravide skal ikke bekymre sig, for sikkerheden ved at føde hjemme er god, siger Birgit Petersson.

- I Danmark er det meget sikkert. Er der risikofaktorer hos mor eller barn, bliver man visiteret til hospitalsfødsel. Vi skal til stadighed huske, at en fødsel er en hel normal ting, som kvinder til alle tider har kunnet gennemføre, siger hun.

Hun henviser til, at masser af forskning viser, at man trygt kan føde hjemme.

- I Holland føder en meget stor del af kvinderne hjemme, og man kan ikke se forskel på de to grupper: hospitalsfødsler/hjemmefødsler. I analyserne skal man altid tage de grupper ud, som er henvist til hospital på grund af risikofaktorer for eksempel diabetes.

Hjemmefødsler har været svingende de sidste ti år, og det samme gælder antallet af fødsler. Fra 2006 til 2014 er fødsler i Danmark i alt faldet fra 63.029 til 57.509.

Selvom antallet af hjemmefødsler er steget, er det stadig lavt i forhold til fødsler generelt. Hjemmefødslerne svarer nu til godt 1,5 procent af alle fødsler i Danmark mod 0,99 procent i 2006.

Jordemoderforeningen anbefaler hjemmefødsler

Jordemoderforeningen bakker op om udviklingen.

- Jeg synes, at der er god grund til at sige, at vi i Danmark kan anbefale kvinder at føde hjemme eller på en jordemoderledet klinik, siger formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo.

Hun henviser til store, internationale undersøgelser, der anbefaler især flergangsfødende med en ukompliceret graviditet, en ukompliceret fødehistorie bag sig og et barn i hovedstilling at føde hjemme eller på en jordemoderledet klinik.

Sagen kort

  • I oktober delte en gruppe jordemødre en video med budskabet om, at de ikke længere kan varetage deres job på en forsvarlig måde. Her kritiserede de regeringens finanslovsudspil, hvor man sløjfede de penge, som den tidligere regering afsatte til landets fødeafdelinger.

  • Sundhedsminister Sophie Løhde (V) har i oktober oplyst til medier, at regionerne vil blive tilført 2,4 mia. kr. næste år, så regionerne har mulighed for at prioritere midler til fødeafdelingerne, hvis de ønsker det.

  • Regeringen indgik i går en finanslovsaftale med partierne i blå blok, som tilfører fødeafdelingerne ekstra 50 mio. kr. årligt de kommende fire år.