Flere og flere unge bruger 'snus' - samtidig sænker tobaksproducenter prisen

Priser på nikotinposer er blevet sænket med 20 procent.

Det er poser som disse, de unge sætter op under læben. (Foto: Grafik Sofie Jackson Bangsgaard)

'Snus, snulle, skive og daus' er nogle af de udtryk, de unge bruger om det forholdsvist nye produkt nikotinposer. Det skadelige barn har mange navne.

For mange er nikotinposer et ukendt produkt, og det kan bedst sammenlignes med snus og tyggetobak. Der er dog forskel. Både snus og tyggetobak indeholder tobak, mens nikotinposer ikke gør, de indeholder primært nikotin.

Snus, som vi kender det fra Sverige, er ulovligt at sælge i Danmark. Men selvom nikotinposer, snus og tyggetobak er tre forskellige produkter, omtaler mange unge det som det samme, nemlig snus.

Og fordi nikotinposerne har været lovlige at reklamere for, kommer i mange frugtige smagsvarianter og er et billigt alternativ til tobak, er det blevet nemt for tobaksfirmaerne at sælge, og det hopper de unge på. Det fortæller Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse på Københavns Universitet.

- Det har været en genistreg fra tobaksfirmaernes side. Produkterne er hverken lægemidler eller tobaksvarer, så de falder mellem to stole lovgivningsmæssigt. Og så appellerer de til unge mennesker. For fem år siden var der næsten ingen unge, der brugte det her. Men der opstår et kunstigt behov, fordi det er blevet markedsført.

Indkøbsprisen på nikotinposerne er blevet barberet ned af tobaksfirmaerne, da de ikke er underlagt nogen afgifter, og derfor kan de regulere prisen, som de ønsker. I starten af året lå prislejet i butikkerne mellem 40 og 50 kroner, men nu koster de mellem 30 og 40 kroner. Det er en prisnedsættelse på 20 procent.

Og en farlig tendens er begyndt at udvikle sig, mener Charlotta Pisinger.

- Hvad, vi hører, er, at der er en del meget unge mennesker, der begynder at bruge det. Og så er det mennesker, der aldrig ville begynde at ryge, for eksempel lægestuderende. Det er en ny generation af nikotinbrugere, som er ved at blive skabt.

Lotus Sofie Bast, forsker i tobaksforebyggelse på Syddansk Universitet, stiller sig uforstående overfor tobaksfirmaernes nedhøvling af prisen.

- Det kan give nogle rigtig uheldige konsekvenser. Den billige tilgang til produktet kan gøre, at de unge oparbejder et afhængighedsforbrug.

Kan give kognitive skader

Selvom nikotinposer ikke indeholder tobak, er det ikke helt ufarligt at placere den lille hvide pose under læben. Det kan have mange konsekvenser - især hvis man er ung.

- Der en stigende evidens for, at nikotin kan skade den umodne hjerne og øge risikoen for kognitive skader, opmærksomhedsforstyrrelser, angst og depression. Udover dette påvirker nikotin hjertet og er formentlig også en medvirkende årsag til sukkersyge, siger Charlotta Pisinger.

De mange helbredsskader, nikotinposerne eventuelt medfører, kan også få en negativ indflydelse på ens skolegang. Det fortæller Charlotta Pisinger.

- Det kan medføre, at man præsterer dårligere i skolen, da det kan give kognitive forstyrrelser i hjernen. Scanninger af unges hjerner viser, at rygere udvikler mindre grå hjernemasse, og nerveforbindelserne bliver dårligere, og forskningen peger, på at nikotin har skylden.

De unge tager nikotinposer, men de tror, de tager snus

Sådan ser det ud, når man placerer den lille pose under læben. Det er blevet en populær trend blandt de unge i gymnasiet. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

I undersøgelsen Danskernes Rygevaner 2020, der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, har fire procent af de 15-29-årige svaret, at de bruger nikotinposer.

Det er en stigning på to procentpoint fra 2019.

Lotus Sofie Bast, der er forsker i tobaksforebyggelse på Syddansk Universitet, har været med til at udarbejde undersøgelsen.

Hun forklarer, at der en mistanke om, at tallet i virkeligheden er større. Netop fordi snus og nikotinposer langt hen ad vejen minder om hinanden.

- Tobaksproducenterne har været rigtig gode til at markedsføre det her produkt, så det er rigtigt svært at finde omfanget af nikotinposerne, fordi de unge nødvendigvis ikke kender forskellen på snus og nikotinposer, siger hun.

Mere populært end cigaretter

To undersøgelser fra henholdsvis 2014 og 2019 viser at forbruget i den periode er steget blandt gymnasielever af røgfri tobak, som dækker over snus, tyggetobak og skrå. Og det er især hos drengene, det er populært.

I disse undersøgelser anerkender man også, at der formentlig er nogle mørketal, da de unge ikke kender forskellen på snus og nikotinposer.

I 2014 brugte 1,9 procent af drengene dagligt røgfri tobak, men i år 2019 lå det tal på 11,3 procent.

Blandt drengene er der nu flere, som stikker en pose op under læben frem for at tænde en cigaret. 8,9 procent af drengene i gymnasiet ryger dagligt.

Afgifter kan blive en mulighed

De små nikotinposer har også fået opmærksomhed på Christiansborg. Tilbage i oktober 2020 fremlagde regeringen en tobakshandleplan, som også omfatter nikotinposer.

- Regeringen har præsenteret en ambitiøs tobakshandleplan, hvor vi blandt andet vil undersøge mulighederne for at lægge afgift på nikotinposer og lignende substitutter for de traditionelle tobaksprodukter, siger skatteminister Morten Bødskov (S) i en skriftlig kommentar.

Hvornår selve forslaget bliver præsenteret er stadig uvist.

- Det arbejde er igangsat, og så snart det er afsluttet, præsenterer vi vores forslag. Det ser vi i sagens natur frem til, siger Morten Bødskov.

Mange unge bruger det, men prisen falder stadig

Undersøgelser fra Norges sundhedsinstitut viser, at snus hjælper rygere med at stoppe, derfor mener brancheforeningen Tobaksproducenterne, at det ikke ville være klogt at regulere produktet på samme måde som almindelige cigaretter. Det siger Tine Marie Andersen, der er direktør for Tobaksproducenterne.

Sådan her ser en af nikotinposepakkerne ud. Denne her hedder Lyft og bliver produceret af British American Tobacco. (Foto: August Olaf Jersild DR Nyheder)

- Vores ansvar er at oplyse korrekt om produkterne, herunder risiciene. Derudover har vi instrueret forhandlere i ikke at sælge produkterne til mindreårige, og vi har mærket produkterne med sundhedsadvarsler. Mange bruger nikotinposer til at stoppe med at ryge det absolut mest skadelige produkt, nemlig cigaretten. Derfor er det ugennemtænkt at ville regulere nikotinposer lige så hårdt som cigaretter.

Det er også den grund Swedish Match, der har mærket Zyn, giver, når man spørger ind til prisnedsættelsen. Samtidig mener de ikke, at deres produkt overhovedet skal bruges af børn og unge. Det skriver de i et skriftligt svar til DR:

"Pris er noget, de voksne rygere er opmærksomme på, derfor lavede vi sidste år en mindre justering af indkøbsprisen til butikkerne på vores nikotinposer, så produktet reelt er et attraktivt alternativ for de 700.000 danskere, der ryger. Nikotinposer vil gavne den enkelte og folkesundheden, hvis rygerne vælger dem fremfor cigaretter."

Ministry of Snus, der har mærket Ace, vil ikke kommentere på prissænkningen, og British American Tobacco, der producerer mærket Lyft, vil heller ikke svare på, hvorfor de sænker priserne, selvom nikotinposerne er skadelige for de unge, da de af konkurrenceretslige grunde ikke kan kommentere på prissætning. Det skriver British American Tobacco i et skriftligt svar til DR.

Professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger mener dog, at det bedste redskab, man kan bruge, er, at hæve prisen på nikotinposerne.

- Det vigtigste, man kan gøre, er at hæve prisen. Hvis det er dyrt, har de ikke råd til det. Og jo yngre man er, jo færre penge har man. Hvis nikotinposer kostede 60 til 70 kroner, ville de alleryngste ikke have råd til dem, og de ældre unge ville bruge færre af dem.

I videoen herunder kan du se forskellen på snus og tyggetobak.