Flere olietankere gennem danske farvande

I løbet af de næste fire år vil endnu flere tankskibe sejle gennem danske farvande med russisk olie. Årsagen er, at Rusland ventes at øge eksporten fra sine østersøhavne fra 80 til 120 millioner ton olie om året.

I løbet af de næste fire år vil endnu flere tankskibe sejlegennem danske farvande med russisk olie. Årsagen er, at Ruslandventes at øge eksporten fra sine østersøhavne fra 80 til 120millioner ton olie om året.

En stor del af olien vil blive fragtet gennem Storebælt i ældre,enkeltskrogede skibe.

Hvordan den øgede risiko skal klares skal diskuteres på enkonference på Bornholm senere på ugen, skriver dagbladetPolitiken.

Øget trafik giver øget risiko, konstaterer seniorforsker SørenPonsbach Petersen fra Carl Bro Gruppen.

//detectBrowser();//2000: 3860 tanskibe

2001

: 3961 tankskibe

2002

(forventet): 4200 tankskibe

Ca. 25% af de tankere, der passerer Storebælt, er på størrelsemed - eller større end - Prestige.

Ved Skt. Petersborg har man bygget en ny olieterminal, Primorsk.Udskibning fra Primorsk medfører en kraftig forøgelse afolietankere gennem danske farvande.

I Storebælt Tankskibe har ikke meldepligt til de danskefarvandsmyndigheder. Derfor kan en olietanker være i Storebælt fåtimer efter at den bliver opdaget eller registreret.

Storebælt og Sundet er internationalt farvand. Det betyder, atDanmark ikke kan forbyde gamle, dårlige tankskibe i at passereeller påtvinge skibe en lods.

Meldepligt Der findes en række konventioner og bilateraleaftaler, der angiver hvornår de store skibe må gå igennem. Og om deskal have lods om bord.

Det har ingen konsekvenser at bryde disse aftaler. Der bliveroptaget en rapport, som Søfartsstyrelsen sender til det pågældendeflag-land.

KonventionerTankskibe

Facebook
Twitter