Flere partier vil give forældre til børn med handicap bedre muligheder for at klage

Både Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance ønsker bedre mulighed for at klage over skoletilbudet til børn med handicap.

Karina Adsbøl, handicapordfører (DF), Laura Lindahl, børneordfører (LA) og Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører (Ø). (Foto: DR Nyheder og Søren Bidstrup (Laura Lindahl) © Scanpix)

Forældre til børn med handicap, der ikke mener, at deres børn får det rigtige tilbud, skal have mulighed for at klage til en uvildig myndighed – ligegyldigt om barnet får over eller under ni timers specialundervisning om ugen.

Det mener flere af folketingets partier, fra hver sin side af folketingssalen. Det gælder blandt andet Dansk Folkeparti.

- Jeg kan godt forstå, at man som forælder føler, at der er behov for en klagemulighed, så det ikke bare er skolelederen, der træffer beslutningen, også i forhold til ens retssikkerhed, siger handicapordfører Karina Adsbøl.

Ingen klager over tilbud under ni timer

Som det er i dag, kan forældre til børn med særlige behov som for eksempel et fysisk handicap eller autisme klage til Klagenævnet for Specialundervisning, hvis de ikke mener, at deres barn får det rette tilbud.

Men hvis barnet får under ni timers specialundervisning om ugen, så er der ingen anden myndighed at klage til end den kommune, der har truffet afgørelsen i første omgang. Det er her skolelederen, der sidder med den endelige afgørelse af, hvad barnet har bug for.

Karina Adsbøl vil tage sagen op med ministeren efter sommerferien.

Enhedslisten: Det betyder ikke, at forældrene altid får ret

Også Enhedslisten så gerne, at forældrene fik mulighed for at få en ekstra vurdering af, om deres barn får den rette hjælp til at gå i skole.

- Det skal jo være sådan, at enhver forælder, som oplever, at det skoletilbud, der gives til deres barn, ikke er godt nok, skal have en mulighed for at klage over det. Det har jo en enorm betydning for det enkelte barn og for familien, hvis barnet ikke trives i skolen, siger Jakob Sølvhøj, Enhedslistens uddannelsesordfører.

Jakob Sølvhøj understreger, at det ikke betyder, at forældrene altid har ret i deres ønske om et andet tilbud til deres barn.

- Det er jo ikke sådan, at Klagenævnet per definition giver forældrene ret. De går jo ind og laver en faglig, saglig vurdering. Men selvfølgelig skal det altid være muligt at få afprøvet kommunens afgørelse, siger Jakob Sølvhøj.

Liberal Alliance vil stille forslag efter sommer

Det har ikke være muligt at få en kommentar fra undervisningsminister Merete Riisager (LA) til kritikken.

Men Undervisningsministeriet skriver i en mail, at børn med behov for mindre end ni timers specialundervisning om ugen skal have den fornødne støtte til at gennemføre skolegangen ved hjælp af for eksempel differentieret undervisning og to-lærerordninger. Derudover kan kommunen give personlig assistance til elever, der har brug for det, for at kunne deltage i undervisningen.

Ministeriet vurderer ikke, at klager over den form for støtteegner sig til at blive behandlet af Klagenævnet for Specialundervisning.

Laura Lindahl, der er børneordfører for Liberal Alliance og partifælle med undervisningsministeren, ser dog gerne, at der bliver bedre klagemuligheder for forældre til børn med særlige behov.

Hun vil efter sommerferien fremlægge et forslag til, hvordan forældre kan få bedre mulighed for at få en vurdering fra en uvildig instans.

- Det er vigtigt for at sikre forældrenes retssikkerhed, siger Laura Lindahl.

Venstre: Klager kan trække i langdrag

Venstres uddannelsesordfører, Anni Matthisen, vil ikke afvise, at klagemulighederne skal ændres.

- Det er jo noget af det, vi hører lidt kritik af i de her år, og jeg vil ikke afvise, at det er noget, vi på et tidspunkt er nødt til at kigge på, siger Anni Matthisen.

Men ordføreren ser dog også ulemper ved, at det bliver muligt at klage også over de mindre sager. Hun håber, at kommunerne vil gå længere for at finde løsninger for børn med handicap sammen med forældrene, så det ikke bliver nødvendigt at klage.

- Jeg synes, vi skal gå rigtig langt for at få det til at lykkes, fremfor at lave yderligere klagemuligheder. Jeg tror, at skolelederne og forældrene er de bedste til at finde ud af det her. Og hvis man skal igennem en klagemyndighed, så kan det trække i langdrag, siger Anni Matthisen.