Flere ringer om vold i hjemmet i forbindelse med julens coronaisolation

Organisationen Lev uden Vold har oplevet stigning i antallet af opkald.

Når par og familier isoleres på grund af julens coronarestriktioner, kan det virke som trykkoger på konflikter i hjemmet, fortæller organisationer.

Julen er en hård tid for de familier og forhold, der er præget af vold. Og årets jul, hvor mange familier er mere eller mindre isolerede på grund af corona, har ikke gjort situationen lettere.

Organisationen Lev uden Vold oplever denne jul en klar stigning i antallet af opkald.

- Vi har desværre set et markant øget antal opkald til vores hotline i dagene op til jul. Nogle dage dobbelt så mange opkald, fortæller Sine Gregersen, direktør i Lev uden Vold.

Julen er en følsom tid

Antallet af opkald er fordoblet i dagene op til jul fra omkring 8 opkald om dagen i 2019 til 17 opkald om dagen i år, melder organisationen.

- Julen er normalt en følsom tid og en speciel tid, fordi der er mange forventninger, alkohol og følelser i spil, siger Sine Gregersen.

- Vi modtager mange forskellige opkald. Vi modtager opkald helt fra den tidlige erkendelse af, at man befinder sig i vold, til den akutte henvisning til krisecenter. Vi ser ikke en forandring i de ting, folk ringer om, men vi ser en fordobling i antallet af dem, siger hun.

I Lev uden Vold har man oplevet en tendens til, at der kommer flere opkald, når nye restriktioner er på trapperne.

- Vi ser det som et udtryk for, at folk, umiddelbart inden restriktionerne træder i kraft, får brug for at komme væk fra hjemmet og få hjælp, inden man isoleres igen.

Isolation kan forstærke vold i hjemmet

Også hos Dannerhuset, der blandt andet driver et krisecenter for kvinder og børn, har man haft rigtig travlt denne jul. Her oplever man også, at isolationer og nedlukninger bestemt ikke hjælper på situationen, hvis der er vold i hjemmet, fortæller rådgivningschef Karen Lauritsen.

- Det, vi kan se, er, at når vi isolerer os og nedlukker samfundet, så intensiveres volden i de hjem, hvor der er vold. Det bliver lidt som en trykkoger, hvor man ikke kan lukke luft ud.

- Det betyder, at volden kan blive voldsommere, og det har vi selvfølgelig meget stort fokus på, siger hun.

Samme erfaring har man gjort sig i Lev uden Vold.

- Når vi lever vores hverdagsliv, kan man få et afbræk, hvor man socialiserer eller går på arbejde. Når man er isoleret i hjemmet under nedlukninger, så kan man ikke søge det afbræk nogen steder, og så isoleres man med volden, siger direktør Sine Gregersen og tilføjer:

- Når man ikke kan få det frirum, hvor man lige kan ventilere, så er der en øget risiko for, at volden optrappes og intensiveres.