Flere skal ringe 112, hvis de går i stå på motorvejen

Ny kampagne fra Vejdirektoratet og politiet vil gøre folk opmærksomme på, at det er nødvendigt at ringe 112, hvis man går i stå på motorvejen.

Hvis man går i stå midt på motorvejen, opstår mange uheld ved, at man forsøger at klare situationen selv. Det skal man ikke. Ring i stedet 112. Det er budskabet i ny kampagne. (© Grafik: Søren Winther Nørbæk)

Forestil dig, at du kommer kørende med 110 kilometer i timen på motorvejen. Pludselig går din bil i stå. Og dér holder du midt på kørebanen, mens biler drøner forbi.

Vil du selv forsøge at få din bil ind i nødsporet, eller vil du straks ringe 112?

Undersøgelser fra Vejdirektoratet viser, at for få trafikanter trykker 1-1-2 på telefonen og ringer til alarmcentralen, hvis de oplever mindre uheld på motorvejene.

Det kan for eksempel være uheld som en punktering, motorstop eller benzinmangel, hvor der altså ikke er tale om personskader, men i stedet skader eller defekter på køretøjet, der gør, at man går i stå og pludselig står i en potentiel farlig situation.

Vejdirektoratets Trafikcenter registrerer omkring 2.300 uheld på motorvejen hvert år. Heraf lyder deres vurdering, at der cirka er 800 køretøjer om året, som befinder sig i en situation, hvor det er nødvendigt at ringe 112.

Derfor har Vejdirektotatet sammen med politiet lavet en ny kampagne, der skal få flere til at ringe 112, når de har et uheld eller holder stille på motorvejens vognbaner.

Kampagnen kommer til at køre de næste tre måneder. Og her kommer den til at foregå på de sociale medier, som bannerreklamer på de store avisers hjemmesider, og der vil blive sat billboards op på ti af landets største rastepladser.

'Det er farligt at opholde sig på motorvejen'

Er det ikke lidt i overkanten at ringe 112, når ingen er kommet til skade?

- Nej, lyder det fra Vejdirektoratet, politiet og transportministeren.

- Jeg tror, at vi alle sammen har den grundopfattelse, at vi ikke ringer 112, medmindre det er virkelig vigtigt. Sådan er jeg opdraget, og det tror jeg, at rigtig mange danskere også er, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Han understreger, at vi helt generelt selvfølgelig ikke skal bebyrde myndighederne, hvis ikke det er strengt nødvendigt. Men det er en alvorlig situation, hvis man holder stille i en vognbane midt på motorvejen.

- Hvis vi på den ene eller anden måde stopper på en motorvej, så er vi i en faresituation - også selvom det bare handler om, at vi er løbet tør for benzin, eller at bilen er punkteret, siger han.

I videoen her fortæller transportminister Benny Engelbrecht om den nye kampagne.

Også Charlotte Vithen, der er områdechef i Vejdirektoratet, mener, at det kan være en kritisk situation.

- Det er farligt at opholde sig på motorvejen, og der er risiko for følgeuheld, siger Charlotte Vithen og tilføjer, at mange, der kommer i en situation, hvor de er gået i stå, ikke tror, at situationen er alvorlig nok til at ringe 112.

Charlotte Vithen er Områdechef i Vejdirektoratet og står bag den nye kampagne, der skal få flere til at ringe 112, hvis de går i stå på motorvejen. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Scanpix Denmark)

Både Charlotte Vithen og Benny Engelbrecht påpeger, at folk ikke selv skal forsøge at skubbe bilen ud i nødsporet.

Martin Borg, der er falckredder, siger, at de farlige situationer typisk opstår, når billister prøver at tage sagen i egen hånd.

- Vi har været ude for, at folk i stedet for at ringe efter hjælp eller assistance, så prøver de selv at få bilerne væk fra vejen, siger Martin Borg.

- Vi oplever mange uheld, hvor folk selv står derude og klarer det og kører videre, siger han.

Hvad er det rigtige at gøre, hvis man er gået i stå?

Charlotte Vithen siger, at det allervigtigste er at bringe sig selv i sikkerhed og få tændt havariblinket.

Hvis man holder helt inde på motorvejen, og der ikke er noget autoværn, så anbefaler hun, at man bliver i bilen.

Og så gælder det dernæst om at få ringet 112 hurtigst muligt og afvente hjælp.

Hvis man holder i nødsporet, skal man selv sørge for assistance. Her skal man altså ikke ringe 112. Det gælder kun, hvis man holder i de spor, hvor der er trafik.

- Man skal altid ringe til 112, uanset om man selv står i situationen, eller man ser andre stå i situationen. Altid en gang for meget, siger Charlotte Vithen.

Når man har ringet 112, vil der blive sendt beredskab ud for at hjælpe.

- Vi sender en TMA-enhed og en tavlevogn derud, og så sender vi en ladvogn afsted samtidig med, at politiet sender en patruljevogn, siger Martin Borg, der er falckredder.

I videoen her fortæller falckredder Martin Borg, hvad der sker, når man ringer 112.

TMA-enheden er en vogn, der afspærrer selve hændelsesstedet og signalerer på en tavle til de andre trafikanter, om de skal køre til højre eller til venstre, eller om de slet ikke kan komme forbi.

Færre tabte liv og færre køer

Hos Vejdirektoratet håber man, at kampagnen kan være med til at få flere i fremtiden til at ringe 112.

- Vi ved, at der skal et langt og sejt træk til det at ændre adfærd. Bare det at køre med sikkerhedssele har været et langt og sejt træk, siger Charlotte Vithen, der tror på, at de ved at gentage budskaberne igen og igen kan gøre folk opmærksomme på, hvor vigtigt det er at tilkalde hjælp.

Transportminister Benny Engelbrecht håber også, at kampagnen vil give mere tryghed og sikkerhed på motorvejene i fremtiden.

- Jeg håber først og fremmest, at vi får endnu færre tabte liv på vejene, men også at vi får færre køer i forbindelse med færdselsuheld, siger transportminister, Benny Engelbrecht.