Flere skilsmisseforældre skal have hjælp til at dele børnene

70 procent af grimme skilsmisser ender med et besøg hos Statsforvaltningen eller en anden offentlig instans.

Hver femte grimme skilsmisse, hvor forældrene hverken kan tale sammen eller deltage i vigtige familiebegivenheder sammen, ender i Statsforvaltnigen eller en anden offentlig instans mere end fire gange. (Foto: Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

En af de mange udfordringer, som forældre støder på i en skilsmisse, er, hvor børnene skal bo.

I syv ud af ti grimme skilsmisser involveres Statsforvaltningen eller andre offentlige instanser én gang eller flere.

Det viser en undersøgelse, som psykolog Søren Sander står bag i samarbejde med Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.

- De par, som oplever en grim skilsmisse, er jo ikke i stand til at tale sammen, og de vil helst heller ikke mødes, og så er det jo svært at finde en god løsning. Derfor ender mange af dem med at henvende sig til statsforvaltningen for at få hjælp til at få løst op for en konflikt, der er kørt fast, forklarer han.

Steget med mere end 50 procent

I Statsforvaltningen er antallet af skilsmissesager steget med mere end 50 procent siden 2006.

Ifølge afdelingschef for det familieretlige område i Statsforvaltningen, Bente Koudal Sørensen, skal det blandt andet forklares med introduktionen af forældreansvarsloven.

- Den lov er jo også et udtryk for en øget ligestilling i samfundet, og heldigvis er det sådan, at fædrene i langt højere grad, end tilfældet var tidligere, er kommet på banen og ønsker at være en del af børnenes liv og opvækst, forklarer hun.

- Det betyder så også, at det, der er at kæmpe om, er blevet udvidet.

Mange med behov for hjælp

Den samme store stigning kan også ses i antallet af fogedsager, og selv hvis man ser bort fra forældreansvarslovens introduktion, har der været en støt stigning i antallet af sager.

Siden 2009 er sagerne i Fogedretten steget med 15 procent.

Søren Marcussen, der er uddannelsesleder på Center for Familieudvikling i København, er enig i, at den øgede ligestilling spiller en vigtig rolle for stigningen - simpelthen fordi parrene i langt højere grad end tidligere nu skal samarbejde.

Det kan være en udfordring for mange, og derfor er der mange, som har brug for hjælp.

- Og den hjælp tilbydes pt. i Statsforvaltningen. Så det er ikke nødvendigvis et dårligt tegn, at det er steget - spørgsmålet er bare, om det er den rette hjælp, de får, siger han.

Ifølge Søren Marcussen er de offentlige instanser med til at øge konfliktniveauet i skilsmisserne, fordi de på nuværende tidspunkt ikke fokuserer på samarbejde, men i stedet oplyser forældrene om deres rettigheder. Dermed bliver kampen mellem forældrene kridtet skarpere op.

Kommer gentagende gange

Tallene viser da også, at hver femte skilsmissepar ikke blot kan nøjes med at involvere det offentlige én gang, men faktisk har været nødt til det mere end fire gange.

Bente Koudal Sørensen mener dog ikke, at det er et tegn på, at Statsforvaltningen forværrer situationen. Her har man nemlig erfaret, at den konkrete konflikt - altså samværet - er det til at få forældrene til at indgå en aftale om.

- Det er ikke besøget hos Statsforvaltningen, der får konflikterne til at blusse op igen. Det, vi kan se, er, at det i en periode kan lykkes at få dæmpet konflikten, men så blusser den op igen, fordi den er så dyb og grundfæstet hos de her forældre, forklarer hun.

Uretfærdigt behandlet

Søren Sander er til dels enig i, at de underliggende konflikter spiller en stor rolle i forhold til, om skilsmisseparrene vender tilbage.

- Når de vender tilbage til Statsforvaltningen er det jo et udtryk for, at de stadigvæk ikke kan tale sammen eller mødes og løse deres problemer, forklarer han.

Han påpeger dog også, at fordi Statsforvaltningen i sidste ende kan træffe en afgørelse om barnets tarv, kan det gå imod den ene parts ønsker.

- Det betyder, at der er en af dem, som går derfra og føler, at han eller hun er blevet uretfærdigt behandlet. På den måde kan man sige, at konflikten fortsætter. Så kan det være, at man søger en afgørelse mere, forklarer han.

Mandag aften klokken 22 sender DR2 det første af i alt fire afsnit i en ny dokumentarserie kaldet "Krigen om børnene". Her kan seerne både følge de personlige historier, se de beskidte tricks og få input til en forebyggende indsats.