Flere svenskere flytter til Danmark

Selv om der fortsat er langt flere, som flytter fra den dansketil den svenske side af Øresund, er der ved at komme i gang itrafikken den modsatte vej.

3626 personerskiftede adresse mellem Danmark og Sverige i2003.

I forhold til forrige år er antallet af flytninger fra Sverigetil Danmark steget med 28 procent mens stigningen den modsatte vejkun har været på 11 procent. I 2003 skiftede i alt 3626 personeradresse.

Ifølge Danmarks Statistik er forskellen på antallet afflytninger på tværs af Øresund vokset stødt de seneste år. Hvorantallet af danskere der flytter til Sverige har været stærktstigende siden 1998, har stigningen i flytninger fra Sverige tilDanmark været væsentlig mere afdæmpet. Indtil sidste år hvor talleter steget til over 1000 personer.

I 2003flyttede 1036 personer fra Sverige til Danmark, hvilket er enstigning på 28% i forhold til 2002. I 2003flyttede 2590 personer fra Danmark til Sverige, hvilket er enstigning på 17% i forhold til 2002Statistik

Det er primært de 20-34 årige, som skifter adresse. Denaldersgruppe står nemlig for omkring halvdelen af flytningerne fraDanmark til Sverige.

Samtidig viser statistikken, at der er et stort antal børn fra 0til 4 år som skifter adresse, hvilket tyder på, at mangesmåbørnsfamilier vælger at bosætte sig på svensk jord.

Den danske del af øresundsregionen består af Danmark øst forStorebælt, og den svenske del af regionen består af Skåne län.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter