Flere ulykker med ABS-bremser

ABS-bremser, der normalt betragtes som epokegørende inden for færdsels-sikkerheden, øger i virkeligheden risikoen for dødsulykker, fordi bilisterne bruger bremserne forkert, viser en ny amerikansk undersøgelse. Nye bilejere giver sig ikke tid til at høre på instrukser om, hvordan bremserne skal bruges.

ABS-bremser, der normalt betragtes som epokegørende inden forfærdsels-sikkerheden, øger i virkeligheden risikoen fordødsulykker, fordi bilisterne bruger bremserne forkert. Det viseren ny amerikansk undersøgelse.

For eksempel er risikoen for at ende i en dødsulykke 28% højere,hvis man kører i en bil med ABS-bremser fremfor en bil medalmindelige bremser, viser undersøgelsen.

ABS-systemet er i de seneste år blevet standard-udstyr i nyebiler, og systemet findes i knap halvdelen af de danske biler. Deter imidlertid ikke ABS-bremse-systemet, den er gal med, men derimodbilisterne, som ikke er gode nok til at bruge systemet.

Det særlige ved bremsesystemet er, at bilens hjul ikke blokeres,når man træder på bremsen. Det giver blandt andet den fordel, atbilisten kan styre bilen - selv under en hård opbremsning.Problemet er bare, at det kommer bag på bilisten, der går i panikog derved risikerer at gøre en tilspidset situation endnuværre.

I Dansk Automobilhandlerforening kender man problemet, og ifølgedirektør Preben Kjær er fejlen, at de ny bilejere har så travlt medat komme ud at køre i deres nye biler, at de ikke har tid til athøre på instrukser om, hvordan bremserne skal bruges.

Formanden for Rådet for Større Færdselssikkerhed, KirstenEbbensgaard, kalder undersøgelsen overraskende, og hun opfordrer nukørelærere og bilforhandlere til at gøre meget mere ud af atinformere om ABS-bremsernes brug.

De danske kørelærere mener, at undervisningen af nye bilister ibrugen af de såkaldte ABS-bremser er nogenlunde så god, som man kangøre den. Derfor skulle i hvert fald alle nyere bilister kunneudnytte ABS-bremserne uden at øge antallet af ulykker i forhold tilbilister, der kører i biler uden ABS-bremser.

Formanden for Dansk Kørelærer-Union, Erling Hansen, påpeger, atalle skolevogne i dag har ABS-bremser, og at eleverne derfor bliveropøvet i at køre med dem.

Facebook
Twitter