Flere unge er hverken i job eller uddannelse

Nye OECD-tal viser, at en stigende andel af danske unge står uden uddannelse og job. SIden 2005 er vi røget et godt stykke ned ad listen.

Næsten tre af fire unge, der slutter folkeskolen, vælger at gå på gymnasiet. Samtidig forudses der mange på håndværkere de kommende år. (Foto: David Leth Williams © Scanpix)

Det går den forkerte vej med hensyn til at få unge i uddannelse og arbejde, viser Momentums gennemgang af OECD’s tal.

Undersøgelsen omfatter 42 lande og bygger på løbende spørgeskemaundersøgelser i de enkelte lande. Tilsyneladende ligger Danmark rimeligt med den 11. laveste andel af unge mellem 20 og 24 år, som hverken er i uddannelse eller job i 2015.

Men tallene dækker over en alarmerende udvikling: I 2005 havde vi den tredjelaveste andel, og andelen af danske unge uden uddannelse eller job er steget fra 8,3 procent i 2005 til 12,4 procent i 2015.

Kun syv lande har haft en dårligere udvikling end Danmark i perioden. Det er lande som Italien, Spanien, Portugal, Grækenland og Irland, mens Tyskland, Sverige og Storbritannien haft en positiv udvikling.

I januar nedsatte regeringen et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt gennem uddannelsessystemet. Udvalgets formand, Stefan Hermann, rektor ved Professionshøjskolen Metropol, peger på, at sammenhængen mellem de forskellige indsatser fra kommunerne og de selvejende uddannelsesinstitutioner ikke har været god nok:

Direktør Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier efterlyser særlige tilbud til de unge, som ikke er uddannelsesparate, og som har forskellige indlæringsvanskeligheder og sociale og psykiske problemer.

/DR Nyheder/

Facebook
Twitter