Flere unge kan få mulighed for fedmeoperationer

Både alders- og vægtgrænsen for fedmeoperationer skal sættes ned, anbefaler Sundhedsstyrelsen.

Efter Danmark ændrede reglerne om fedmeoperationer i slutningen af 2010, er antallet af operationsforløb faldet med 90 procent, viser tal fra Landspatientregistret (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Svært overvægtige unge mellem 18 og 25 år kan i fremtiden få hjælp til at sænke nålen på badevægten med en fedmeoperation betalt af det offentlige.

Det fremgår af et udkast til nye nationale retningslinjer for fedmekirurgi, som Sundhedsstyrelsen netop har sendt i høring.

Her anbefaler et ekspertudvalg, at unge under 25 år igen får mulighed for at få fedmeoperationer, ligesom operationerne ikke længere skal være forbeholdt de mest overvægtige.

- Der er ikke er nogen umiddelbar videnskabelig grund til, at man ikke skulle operere 18-25-årige, siger Jens Meldgård Bruun, som er overlæge på Regionshospitalet Randers og har været en central figur i det ekspertudvalg, der står bag de nye retningslinjer.

Fedmeoperationer afskaffet

Fedmeoperationer af helt unge overvægtige mellem 18 og 25 år blev ellers ved indgangen til 2011 helt afskaffet.

Siden dengang har alderskravet til operationer af mavesækkens størrelse været 25 år. Desuden har der været et krav om, at patienter skulle have et BMI på over 50 for at kunne blive indstillet til en fedmeoperation.

Men nu lægger Sundhedsstyrelsen op til en aldersgrænse på 18 år og et BMI på mindst 40 for at kunne blive indstillet til en operation. Det er nogenlunde samme kriterier, der var gældende frem til 2010.

- Har man et BMI på 40 til 45, så kan man regne med at reducere sin livslængde med omkring 8 til 10 år, og det svarer i gennemsnit til det, som en ryger kan forvente at reducere sin livslængde med, siger Jens Meldgård Bruun og understreger, at de fleste overvægtige i den vægtgruppe ikke kan opnå et naturligt vægttab.

Forening: Unge venter på at blive 25 år

Ændringen af retningslinjen falder også i god jord hos foreningen for overvægtige og tidligere overvægtige, BMI Brikken, som længe har set aldersgrænsen som en hæmsko for behandling af de helt unge.

- Den har betydet, at de unge har været overladt til sig selv, og at der simpelthen ikke har været nogen hjælp, fra de unge er 18, til de er 25. Der er mange, der er blevet større og større, som har brug for at få den rette hjælp. De går bare og venter på at blive 25 år, siger formand Gitte Haack.

På trods af de nye retningslinjer vil en overvægtig aldrig få direkte krav på at få en operation - der skal fortsat altid en lægefaglig vurdering af den enkelte patient til, og der skal især være en særlig grund, når de yngste tilbydes operationerne, mener Gitte Haack.

- Der er nogle blandt de 18 til 25 årige, som er så ekstremt overvægtige, så de ikke har anden udvej end at få hjælp til en fedmeoperation. Men fordi man er 18 år og har en BMI på 40-42, så synes jeg ikke nødvendigvis, det er lykken med en operation.

Stort fald i operationer

Frem til 2010 skete der en voldsom stigning i antallet af fedmeoperationer, viser en opgørelse, som Landspatientregistret har lavet for DR. Fra 1.265 fedmeoperationsforløb i 2007 til 4.385 i 2010.

Men efter man ændrede reglerne i slutningen af 2010, er antallet af operationsforløb faldet med 90 procent, og sidste år blev der kun gennemført 440 operationsforløb.

Konsekvensen af færre operationer er ifølge overlæge Jens Meldgård Bruun, at patienter går med overvægten længere tid og dermed øger risikoen for at udvikle sygdomme.

- Det øger deres risiko for at få senkomplikationer til svær fedme, og nogle af dem har allerede udviklet dem. Får man type 2-diabetes eller noget andet i løbet af den periode, så øger man selvfølgelig også sin samlede risiko for at dø før tid, siger han.

Der kan dog samtidig være et mørketal, som ikke er talt med i statistikken for danske operationsforløb, understreger Jens Meldgård Bruun.

- Der er også nogle, der er søgt mod udlandet, siger han og henviser til, at overvægtige tilbydes rejser til udlandet, hvor de kan få foretaget fedmeoperationer, som lige nu er forbudt for den yngre aldersgruppe i Danmark.

Høringen af retningslinjerne slutter den 30. maj, og først herefter kan de nye retningslinjer vedtages endeligt.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) ønsker ikke at kommentere de nye kliniske retningslinjer, før høringsperioden er slut.

Facebook
Twitter