Flere våde og milde vintre

Vi får våde og relativt milde vinter denæste år. Årsagen er, at det gennem- snitlige lufttryk over Nordpolen på kun15 år er faldet voldsomt.

Vi får våde og relativt milde vinter de næste år. Årsagen er, atdet gennem- snitlige lufttryk over Nordpolen på kun 15 år er faldetvoldsomt.

Udviklingen ser ud til at fortsætte, og ifølge Ingeniørenbetyder det klima- ændringer i Danmark, og de er allerede igang.

Forskere forsøger at finde forklaringen på det laverelufttryk.

Tidsmæssigt passer det sammen med, at drivhuseffekten ertiltaget og ozon- laget er blevet tyndere. Det kan ifølge forskernevære nogle af de mange årsager.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk