Flertal: Afviste irakere bør rejse hjem

Et lille flertal af befolkningen mener, at de afviste irakiske asylansøgere, som nægter at rejse hjem, ikke bør få lov til at blive i Danmark. Kun en tredjedel mener, at irakerne bør blive, viser meningsmåling.

De afviste irakere har siddet i Brorsons Kirke i København siden midten af maj. Kun en tredjedel af befolkningen mener, at de bør blive i Danmark, viser meningsmåling. (Foto: Jens Nørgaard Larsen © Scanpix)

Et lille flertal af befolkningen mener, at de afviste irakiske asylansøgere, som nægter at rejse hjem, ikke bør få lov til at blive i Danmark. Det viser en meningsmåling, som Capacent har lavet for DR.

Målingen viser, at 51 procent af de adspurgte er "overvejende uenig" eller "helt uenig" i, at de afviste irakere bør have opholdstilladelse i Danmark.

Kun hver tredje støtter irakere

Lige nu sidder cirka 60 irakiske asylansøgere i krypten under Brorsons Kirke på Nørrebro i København. Her har de siddet siden midten af maj i håb om at overbevise politikerne og befolkningen om, at de ikke skal sendes hjem. Men det er ifølge meningsmålingen ikke lykkedes.

Blot 32 procent - eller en tredjedel - af de adspurgte er "helt enig" eller "overvejende enig" i, at irakerne bør få lov at blive i Danmark.

Hver tiende svarer, at de "hverken er enig eller uenig" i, at irakerne bør blive i landet, mens 5 procent svarer "ved ikke" eller ikke ønsker at svare på spørgsmålet.

S ligner befolkningen mest

Det er særligt vælgerne på den politiske midte og til venstre for midten, der støtter de afviste irakere.

Mere end ni ud af ti - 93 procent - af Enhedslistens vælgere mener, at irakerne bør have opholdstilladelse i Danmark. Seks ud af ti af SF's og De Radikales vælgere mener det samme.

I den anden ende af det politiske spektrum mener kun 19 procent af Venstres vælgere, at irakerne bør blive. 14 procent af både De Konservatives og Dansk Folkepartis vælgere mener det samme.

Det partis vælgere, der kommer tættest på at mene det samme som den samlede befolkning, er Socialdemokraternes.

Næsten fire ud af ti af dem, der sætter kryds ved liste A, er "helt enig" eller "overvejende enig" i, at irakerne bør have ophold i Danmark. Samtidig siger 44 procent af A-vælgerne, at de er "overvejende uenig" eller "helt uenig" i spørgsmålet om opholdstilladelse til de afviste irakere.

De unge støtter irakere mest

Det er særligt de unge, der støtter irakerne. Blandt de 18-34-årige siger 44 procent, at irakerne bør have lov til at blive, mens 43 procent mener, at de bør sendes hjem.

Blandt de 35-55-årige vil 27 procent lade irakerne blive, mens 56 procent hellere så dem forlade landet.

Tre ud af ti i gruppen "56-årige og derover" mener, at irakerne bør blive i Danmark, mens hver anden mener, at irakerne bør rejse.

Meningsmålingen fra Capacent er lavet på baggrund af i alt 903 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år eller derover.