Flyvende stole, slag og bid: Skoler landet over får påbud på grund af vold

Arbejdstilsynet slår ned på flere og flere skoler, som ikke kan håndtere børn, der har svært ved at finde sig til rette og er voldelige over for skolens ansatte.

Skoleleder Flemming Mortensen fra Broskolen, Rolfsted Afdeling, fortæller om nogle af de voldstilfælde, der har ført til, at hans skole har fået et påbud af Arbejdstilsynet.

Skoleleder på Broskolen, Flemming Mortensen, lader øjnene glide hen over en afgørelse fra Arbejdstilsynet.

Under overskriften ”Påbud” står der, at "Broskolen, afdeling Rolfsted, i Ferritslev på Fyn... påbydes at forebygge og håndtere psykiske belastninger som følge af voldsrisiko i arbejdet”.

- Det er en stor skam for os, at vi ikke har været bedre til at håndtere den her opgave, lyder den kontante reaktion fra skolelederen, som modtog påbuddet sidste år.

Voldsproblemer giver flere påbud

Det er langt fra kun i Ferritslev på Fyn, man har fået øje på, at vold i skolen er et problem, som kan være svært at løse.

Arbejdstilsynet fokuserer nemlig i stigende grad på lærernes psykiske arbejdsmiljø, og statistikken viser, at antallet af påbud på grund af vold og traumatiske hændelser er steget tre år i træk.

I 2012 udløste 1066 kontroller således 14 påbud på grund af vold, mens de 523 kontrolbesøg udført i 2015 resulterede i 38 rapporter, der var så grelle, at der blev givet et påbud, som forpligter skolen til at gøre mere for at håndtere og forebygge vold.

- Det er ikke bagateller. Det er reel vold eller risiko for vold, som de ansatte risikerer at blive udsat for. Så på den måde er det alvorligt, når vi skrider ind med påbud, siger Carsten Refsgaard, der er tilsynschef på folkeskoleområdet i Arbejdstilsynet.

Mærker efter slag og spark

Arbejdstilsynets rapport fra Broskolen i Ferritslev viser blandt andet, at de ansatte ofte får mærker på kroppen efter slag og spark fra elever.

Eksempelvis har en ansat på skolen i løbet af en time fået 57 slag og 11 spark, og en anden lærer beskriver, at han hele tiden er nødt til at holde på sig selv, fordi han har trang til at slå igen.

- Det er skidt, at der er nogle børn, som har det så dårligt, at de har svært ved at indgå i den hverdag, vi har som skole. At de ikke synes, de har andre handlemuligheder end at reagere udadrettet, siger skoleleder Flemming Mortensen.

Og sådan er der flere af hans elever, der har det. Især de mindste elever slår fra sig, forklarer skolelederen.

- Det kan være elever, som har svært ved at vente på tur, eller elever som har svært ved at håndtere, når andre elever ikke vil dem. Det er primært slag og spark, men vi har også haft eksempler på, at der bliver kastet med sakse, siger han.

Vold på alle klassetrin

DR’s Velfærdsredaktion har fået aktindsigt i 25 af de 38 påbud, som Arbejdstilsynet gav til skoler på grund af vold i 2015. Rapporterne bekræfter, at der ikke er tale om petitesser.

En gennemgang af sagerne viser, at volden er meget forskelligartet og foregår på alle klassetrin i alle dele af landet. Der er for eksempel beskrevet tilfælde med børn, der slår lærere med knytnæve i hovedet. Børn, der bider og kradser, i et konkret tilfælde så dybt, at en lærer skulle stivkrampevaccineres. Der er også børn, som kaster sakse, glas og stole efter lærere.

Samtidig spiller nogle forældre ifølge rapporterne en negativ rolle ved eksempelvis at troppe op på skolen og decideret true de ansatte.

Lærere mangler træning

Det er gennemgående, at lærerne på de skoler, som har fået påbud, ikke er tilstrækkeligt uddannet i at håndtere udadreagerende børn.

Derfor forsøger Arbejdstilsynet at vejlede skolerne i, hvordan de kan forebygge problemerne.

- Det er vigtigt, at de ansatte er instruerede i, hvordan de skal agere, når der opstår voldsepisoder, og de har de rigtige kompetencer til at håndtere det, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet, Carsten Refsgaard.

Skolelederne: Dybt ulykkeligt

DR har vist uddrag af nogle af de påbud, skolerne har fået, til Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal.

Han kalder de mange tilfælde af vold for dybt ulykkelige for alle parter. Han medgiver desuden, at påbuddene vidner om, at personalet på skolerne skal uddannes bedre, så de for eksempel kan konfliktnedtrappe situationer, hvor en elev er på nippet til at gå amok.

Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, kalder de mange tilfælde af vold for dybt ulykkelige for alle parter. (© Skolelederforeningen)

Men ansvaret ligger ikke kun på skolerne. Forældre og børn skal også være med i løsningen, mener Claus Hjortdal.

- Vi skal have lærere, pædagoger, skolen, forældrene og eleverne til at arbejde tæt sammen, så lærerne lærer, hvordan de undgår at komme i de konfliktoptrappende situationer med børnene, siger han.

- Og så eleven lærer at trappe sig selv ned, når temperamentet koger over, og forældrene lærer at håndtere, men også afgive noget af den viden, de har omkring deres eget barn, så vi sammen kan undgå de her situationer, siger Claus Hjortdal.

Problemer flyttet ind på normale skoler

Skolelederformanden mener, en del af forklaringen på de mange påbud skal findes i, at langt flere børn med særlige behov er flyttet over i den almene skole i løbet af de seneste år.

Førhen var volden koncentreret meget på specialinstitutioner og knap så meget i folkeskolen – der var klart forskel. Men nu flytter vi nogle af problemerne fra specialskolen over i normalområdet, siger Claus Hjortdal.

Nogen kommer aldrig i arbejde igen

Hos Danmarks Lærerforening har man oplevet en stigning i antallet af lærere, der udsættes for vold, og formanden Anders Bondo Christensen, er selvsagt ikke glad for, at 38 skoler fik et påbud på grund af vold alene i 2015.

- Vi skal have gjort noget ved det, for det er en meget voldsom oplevelse at blive udsat for de her ting. Nogle lærere er sygemeldt i månedsvis, og nogle kommer aldrig i arbejde igen, siger han.

Anders Bondo Christensen er enig med skolelederne i, at de seneste års inklusion af specialelever har givet større udfordringer med børn, der kan reagere voldsomt, når eksempelvis en lærer stiller krav til dem.

- Nogle lærere er sygemeldt i månedsvis, og nogle kommer aldrig i arbejde igen, siger formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen. (Foto: Kasper palsnov © Scanpix)

For at løse udfordringen mener formanden, at der skal være bedre tid til at tage sig af det enkelte barn, og der skal være et bedre samarbejde med forældrene til de børn, der har vanskeligheder.

- Det er vigtigt at få etableret et godt forældresamarbejde, inden konflikterne opstår. Ellers går forældrene nogle gange i forsvarsposition, og så bliver dialogen meget vanskeligere, siger Anders Bondo Christensen.

Ingen onde børn

I Ferritslev leder skoleleder Flemming Mortensen stadig efter løsningen på voldstilfældene.

- Jeg synes, det er rigtig svært, for der er ingen børn, som er født onde. Så vi skal lære de børn, vi får, hvordan de kan være her på en måde, så alle andre også kan være her, siger han.

Der er allerede taget de første skridt til at holde antallet af slag og spark i Ferritslev nede på et minimum.

- Vi har øget vores efteruddannelsesindsats, så vi kan blive dygtigere til at håndtere børnenes følelser. Men jeg tror ikke, at vi nogensinde helt kan undgå det. Der vil altid være nogle børn, som synes, at skolen er lidt dum, siger Flemming Mortensen.

https://www.facebook.com/DRNyheder/posts/1103049726412217