FN kritiserer Danmark

ig

FNs menneskeretskomite er bekymret over, at etniske minoriteteri Danmark stadig diskrimineres, og opfordrer staten til at gribeind, skriver Aktuelt.

I FN-komiteens netop offentliggjorte `karakterbog` roses Danmarkfor sin vilje til at efterleve FNs konvention om borgerlige ogpolitiske rettigheder.

Men FN udtrykker bekymring over, at der `fortsat skerracediskrimination` fx når etniske minoriteter nægtes adgang tilrestauranter og natklubber.

FN påpeger også, at kvinder diskrimineres på arbejdsmarkedet,ligesom Danmarks hyppige brug af isolationsfængsling igenpåtales.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter