FOA: Kommunernes alarmklokker bør ringe over plejefirmaers økonomi

Flere konkurser blandt private plejefirmaer bør få kommunerne til at holde grundigt øje med økonomien i branchen, siger FOA-formand.

Kommunerne bør holde markant mere øje med de private plejefirmaers økonomi, siger FOA-formand Dennis Kristensen.

En stribe af konkurser har ramt private plejefirmaer, der alle har leveret ydelser til den kommunale hjemmepleje.

I foråret var det landets største firma, Kærkommen, der drejede nøglen om. I denne uge måtte først firmaet Bonderosen og siden Tryghedsplejen også give fortabt og lukke ned.

Men havde kommunerne læst i regnskaberne for både Kærkommen og Tryghedsplejen, havde det måske fået alarmklokkerne til at ringe.

"Det her får mig til at tænke, at kommunerne ikke er kvalificerede nok til at have det samspil med private virksomheder."

dennis christensen, foa

Økonomien var nemlig særdeles usikker i begge virksomheder, og det burde kommunerne have holdt øje med, mener FOA-formand Dennis Kristensen, hvis fagforbund organiserer mange af de ansatte i plejesektoren.

- Hvis de otte kommuner havde fået at vide, at revisionen havde alle de her anmærkninger til regnskabet, så burde de jo have reageret alle otte og sagt: 'Hov, her er noget helt rivende galt' og sagt: 'Kan vi få en forklaring øjeblikkeligt, og hvis der ikke er en god forklaring, så er vi nødt til at opsige kontrakten', siger Dennis Kristensen.

Kommuner bør undersøge økonomien løbende

I Tryghedsplejen var den så gal med regnskabet, at revisoren påførte årsregnskabet en ”afkræftende revision”, hvilket i praksis betyder, at regnskabet var så forkert og mangelfuldt, at det ikke passede.

I landets største private plejevirksomhed tog både ledelse og revisor forbehold for, at kreditten til banken skulle genforhandles i marts måned – samme måned som Kærkommen løb tør for penge og gik i betalingsstandsning.

Tryghedsplejen
  • Tryghedsplejen gik i går konkurs.
  • 90 ansatte står til at miste jobbet.
  • Kommunerne hjælper akut borgere i Odense, Assens, Hvidovre, Rødovre, Frederiksberg, Køge, Herlev og Roskilde.
  • Konkursen rammer cirka 320 borgere i de otte kommuner.
  • Det er en af flere konkurser inden for kort tid blandt private plejefirmaer.

Derfor mener Dennis Kristensen, at der er brug for, at kommunerne sætter sig ned og undersøger økonomien i de firmaer, der indgås kontrakter med.

- Når de indgår kontrakten, skal de sikre, at den her virksomhed er sund og har en økonomisk soliditet, og samtidig sikre sig, at de har retten til at få oplysningerne løbende.

Som lyn fra en klar himmel

Generelt frygter han, at kommunerne ikke har de kompetencer, der skal til for at lave ordentlige udbud.

- Det her får mig til at tænke, at kommunerne ikke er kvalificerede nok til at have det samspil med private virksomheder, siger han.

Som reglerne er i dag, bliver kommunerne ikke underrettet, selvom de private selskaber har rod i økonomien.

Trods flere alvorlige anmærkninger i Tryghedsplejens årsregnskab, var der ikke én kommune, der henvendte sig til Tryghedsplejen og rejste bekymring, siger direktør Imran Hussain.