FOA: Vold er stadig et problem for offentligt ansatte

En ny undersøgelse fra FOA viser, at hver tredje FOA medlem i plejesektoren og hver anden i behandlingspsykiatrien er blevet udsat for vold på deres arbejde.

Hvert andet FOA-medlem i behandlingspsykiatrien og hvert tredje FOA-medlem på plejecentrene har været udsat for vold i løbet af det sidste år. Det viser en ny undersøgelse foretaget af FOA.

- Trods flere års indsats mod vold på arbejdspladserne er tallet endnu ikke faldet. Og det ærgrer mig, siger forbundssekretær Inger Bolwinkel, der er ansvarlig for FOA's arbejdsmiljøarbejde.

Mest udsatte gruppe

Hvor kun 4 procent af danske lønmodtagere sidste år blev mødt med vold på deres arbejdsplads, er tallene anderledes høje i nogle områder af plejesektoren. Dermed er FOA-medlemmerne den arbejdsgruppe indenfor plejefagene, der er mest udsat for vold på deres arbejde.

Det er plejecentrenes beboere, de psykisk syge og de handicappede, der bor på institutionerne, der udgør truslen overfor de ansatte.

- Vi skal passe på, at der ikke udvikler sig en kultur, der legitimerer, at vold på disse arbejdspladser er noget, som medarbejderne blot må finde sig i. Heller ikke selvom det er syge og pasningskrævende mennesker, der står bag volden, siger Inger Bolwinkel.

Vold får sygedagene til at stige

Vold på arbejdspladser indenfor plejefagene medfører hvert år 30 procent flere sygedage for de medarbejdere, der bliver udsat for vold i forhold til de medarbejdere, der ikke bliver udsat for vold.

- Det er helt afgørende, at personalet har den rette uddannelse og faglige ekspertise, så de ved, hvordan de skal håndtere fx demente og psykisk syge mennesker, der i afmagt reagerer voldeligt, siger Inger Bolwinkel.

Flere resurser

Men der er også brug for flere resurser, hvis volden skal nedbringes. Tid og vold hænger nemlig sammen hvis man skal yde en fagligt forsvarlig arbejdsindsats, mener Inger Bolwinkel.

- Jeg tror ikke, at voldstallet vil falde, hvis vi som samfund bliver ved med at skære ned på ressourcer og personale i fx behandlingspsykiatrien og på plejecentrene. Jo mindre tid og jo dårligere personalet er klædt på til at løse opgaverne, jo bedre grobund for vold, siger hun.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk