Fødevareministeriet involveret i udeladelse af MRSA-oplysninger

Det viser sig nu, at det ikke kun var Fødevarestyrelsen, som fjernede afgørende anbefalinger om MRSA i notater til Folketinget. DR kan afdække, at det tilsyneladende foregik i tæt samarbejde med ministeriet. Tidligere minister afviser kendskab.

Nu går Miljø- og Fødevareministeren ind i de udeladte MRSA-oplysninger. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har i dag bedt

Fødevarestyrelsen
om en redegørelse i sagen om den multiresistente svinebakterie MRSA CC398.

Men nu viser det sig, at også Fødevareministeriet selv var orienteret om udeladelse af centrale oplysninger i notater og redegørelser til Folketinget.

Det er

aktindsigterne
bag den afslørende
DR
-dokumentar ’Den dag
penicillinen
ikke virker’ som dokumenterer Fødevareministeriets rolle.

Her fremgår det, at ikke kun

Fødevarestyrelsen
, men altså også Fødevareministeriet var orienteret, da en række nøgleanbefalinger fra forskere på
DTU
over en årrække blev slettet fra de papirer, Folketinget fik at se.

I samme periode fra 2008-2014 steg MRSA-smitten voldsomt blandt både svin og mennesker.

Da Fødevareministeriet i 2012 sendte en såkaldt MRSA-redegørelse til Folketinget, blev

DTU
's anbefalinger om at starte MRSA-bekæmpelsen blandt svinene på de danske avlsgårde fjernet fra redegørelsen. Vel at mærke inden de
folkevalgte
medlemmer fik den at se.

Af sagens akter fremgår det, at der i første udgave af MRSA-redegørelsen stod følgende:

-

DTU
vurderer, at eftersom handel med dyr har en så stor betydning for smitte mellem besætninger, burde det være muligt i meget stor udstrækning at forhindre nyintroduktion i MRSA-frie besætninger. Det er
DTU
's vurdering, at der bør bruges en top-down-approach med fokus på avlsbesætninger for at
minimere
og
begrænse
spredning af MRSA så meget som muligt.

Denne tekst blev sendt fra

Fødevarestyrelsen
til Fødevareministeriets departement. Præcis som den blev forelagt for daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S). Men da redegørelsen blev sendt til Folketinget, var
DTU
’s anbefalinger pludselig fjernet.

Og ifølge veterinærdirektør i

Fødevarestyrelsen
, Per Henriksen, skete dét efter aftale med ministeriet. Det fremgår af interviewet til DRs TV-dokumentar om emnet.

- Informationen af Folketinget sker i et samarbejde mellem ministeriet og

Fødevarestyrelsen
, forklarer Per Henriksen i interviewet.

Det fremgår, at du har godkendt den redegørelse, hvor oplysningen fra

DTU
er udeladt. Hvorfor fortier du den oplysning for Folketinget?

- Jeg fortier ikke noget til Folketinget overhovedet. Det, der bliver sendt til Folketinget, er ministeriets information af Folketinget.

Samme forløb gentog sig godt en måned senere, da en

handlingsplan
for MRSA skulle offentliggøres. Også her blev et afsnit om avlsgrisene slettet, inden de nåede Folketinget.

- Samlet set var der en dialog om, ’hvad ministeriet vil anbefale’, forklarer Per Henriksen.

Så ministeriet var orienteret om, at det her bliver slettet?

- Det har været i en god proces undervejs i ministeriet.

DR
har forelagt dokumenterne og veterinærdirektør Per Henriksens påstande for Miljø- og Fødevareministeriet, som endnu ikke har kommenteret sagen.

Daværende fødevareminister Mette Gjerskov

afviser
dog blankt, at hun har fjernet
DTU
’s anbefalinger.

- Jeg har ikke bedt om, at der skulle fjernes noget. Jeg har tværtimod bedt om, at vi skulle have en samlet

handlingsplan
og en tidsplan, så vi og Folketinget kunne få et samlet overblik over denne her sag, siger Mette Gjerskov.

DTU
’s oplysninger står i det udkast, du skriver under på, men forsvinder i redegørelsen til Folketinget. Var du på nogen måde vidende om at det ville forsvinde – eller gav du ordrer til det?

- Nej, jeg har ikke bedt om at få noget fjernet. Jeg prioriterede den sag meget højt.

Senest 26. oktober skal

Fødevarestyrelsen
redegøre for, hvorfor Folketinget ikke fik forelagt de centrale oplysninger i sagen.

Facebook
Twitter