Fødevarestyrelsen: Det er hospitalets fejl, at listeria har spredt sig

Listeria-fund på Odense Universitetshospital skyldes forkert håndtering af fødevarer på hospitalet, fortæller Fødevarestyrelsens listeria-ekspert.

Det er forkert behandling af frosne kødboller, der formentlig er skyld i tre dødsfald på Odense Universitetshospital, siger Fødevarestyrelsen. (© Colourbox)

Ansvaret for, at listeria-bakterier har spredt sig i maden på Odense Universitetshospital ligger udelukkende hos hospitalet selv.

Det siger Annette Perge, specialkonsulent ved Fødevarestyrelsen med speciale i listeria.

- Meget tyder på, at hospitalet har haft listeria i noget af det mad, de har serveret, fordi de ikke har varmet den tilstrækkeligt op, siger hun.

Må godt være listeria i frosne kødboller

I tre tilfælde er der fundet listeria på Odense Universitetshospital. Fødevarestyrelsen og hospitalet har i fællesskab sporet smitten til nogle frosne kødboller, der blev puttet i aspargessuppe og siden serveret for patienterne.

Men selv om listeria-bakterien stammer fra kødbollerne, er producenten i dette tilfælde uden skyld, mener Fødevarestyrelsen.

- Der må faktisk godt være små mængder af listeria i frosne madvarer. Og de grænseværdier, der er for listeria i frossen mad, har producenten overholdt, siger Annette Perge.

Hospitalet burde vide bedre

Det skyldes, at listeria-bakterien er en såkaldt miljøbakterie, der findes naturligt overalt omkring os. Og når listeria nedfryses, så kan bakterien ikke vokse.

Derfor godkendes små uskadelige mængder listeria-bakterie i frysevarer som for eksempel kødboller.

- Det er først, når produktet bliver tøet op, at listeria-bakterien kan vokse. I det konkrete tilfælde er der tale om en suppe, hvor man kommer kødboller i, der ikke bliver varmet op før den kommer ud på de enkelte afdelingskøkkener, siger Annette Perge og fortsætter:

- Og så er det vigtigt, at man er sikker på, at den suppe får en tilstrækkelig varmebehandling senere. Men det er det, som hospitalet ikke har været klar over.

Men burde hospitalet ikke vide, at det er sådan, man skal behandle kødboller. At de på denne måde risikerer at sprede listeria-bakterier til maden, de serverer til patienterne?

- Jo, det burde de. Men det har de tilsyneladende ikke gjort. De har ikke været opmærksomme på, at der kunne komme listeria ind i maden med kødbollerne, siger Annette Perge.

Tre ud af fem smittede er døde

Siden Fødevarestyrelsen fandt listeria-bakterien i aspargessuppen, har hospitalet gennemgået en række tidligere prøver fra svagelige patienter og fundet, at fem patienter på hospitalet har været smittet med samme listeria-stamme, som er fundet i suppen.

Tre af de fem patienter er døde - den sidste i april i år. Og selv om det ikke er endeligt bevist, at de tre dødsfald skyldes de listeria-fyldte kødboller, er der meget der tyder på, at det er tilfældet, siger Annette Perge.

- Vi har fundet den samme type listeria i kødbollerne, som vi har i patienterne. Så meget tyder på, at der har været et problem. Det er skærpende omstændigheder, siger Annette Perge.

Listeria på hospitaler er farligt

Listeria er en bakterie, der som udgangspunkt ikke er farlig for raske mennesker. Det er først, hvis syge, svagelige eller gravide får bakterien, at den bliver farlig.

Cirka 25 pct. af de svagelige mennesker, der smittes med listeria-bakterie, dør som følge af smitten.

- Hvis listeria kommer ud i det mad, de serverer på et hospital, så er det farligt. Det er sårbare personer, der får maden, siger Annette Perge.

Fødevarestyrelsen samarbejder nu med Odense Universitetshospital om at sikre, at frostvarer ikke genoptøes og bruges forkert i fremtiden.

Det skal blandt andet ske ved at indføre nye procedurer på hospitalet.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk