Fødevarestyrelsen erkender: Fjernede anbefalinger om svine-MRSA

Fødevarestyrelsen vedkender sig nu, at man i to tilfælde har frasorteret centrale anbefalinger fra førende eksperter om bekæmpelse af svine-MRSA.

Nu erkender Fødevarestyrelsen, at de har tilbageholdt oplysninger for politikerne. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Den seneste måneds afdækninger af sagen om svine-MRSA tager nu en uventet drejning.

Hidtil har Fødevarestyrelsen afvist at have fjernet centrale anbefalinger om bekæmpelse af de resistente bakterier, der har spredt sig til størstedelen af de danske svinestalde.

Men nye oplysninger viser, at Fødevarestyrelsen rent faktisk vedkender sig, at man i mindst to tilfælde har frasorteret anbefalinger fra førende eksperter.

Undladt at informere politikere to gange

I DR-dokumentaren ’Den dag penicillinen ikke virker’ kom det frem, hvordan Fødevarestyrelsen fra 2008-2014 i flere tilfælde forhindrede eksperternes anbefalinger i at komme til politikernes kendskab. Dagen efter skred ministeren til handling.

- Lige nu er der en masse snak i medierne om, hvad der kommer til at ske og ikke ske. Jeg vil ikke bære brænde til et bål, antændt af påstande. Derfor har jeg bedt Fødevarestyrelsen meget nøgternt om en redegørelse, lød meldingen fra fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til Ritzau.

Fødevarestyrelsens redegørelse skal først ligge klar om to uger, men DR har fået aktindsigt i nogle af de dokumenter, der skal ligge til grund for redegørelsen.

Oplysningerne rummer blandt andet en 11 sider lang tidslinje over forløbet, som Fødevarestyrelsen udarbejdede 17. september i år.

Her vedkender Fødevarestyrelsen sig, at man i to tilfælde har undladt at informere politikerne om anbefalinger fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Begge forhold har hidtil været ukendte for offentligheden.

Det seneste tilfælde er fra 2012. Her udarbejdede DTU og Fødevarestyrelsen en fælles rapport om MRSA i de danske svinestalde.

Og ifølge Fødevarestyrelsen kom DTU med en konkret anbefaling til at stoppe spredningen af MRSA fra én svinestald til en anden.

- DTU anbefaler, at det som en prøveordning påbegyndes, at besætninger, der på nuværende tidspunkt er fri for MRSA, kun modtager grise fra fritestede besætninger.

Rapporten blev dog aldrig sendt videre til Fødevareministeriet. Det fremgår af Fødevarestyrelsens egen tidslinje:

- Rapporten afrapporteres ikke direkte til departementet, men føder ind til MRSA redegørelsen, som FVST (Fødevarestyrelsen, red.) udarbejder i maj 2012.

Men DTU’s anbefaling om en prøveordning for de MRSA-frie gårde nævnes ikke i Fødevarestyrelsens MRSA-redegørelse fra 2012.

I stedet frasorterede Fødevarestyrelsen anbefalingen, som dermed altså aldrig kom til politikernes kendskab.

Af Fødevarestyrelsens tidslinje over forløbet fremgår det da også, at DTU’s anbefaling kun indgår "i en mere overordnet og ikke i så konkret form, som beskrevet i projektet."

Også fire år forinden – i 2008 – undlod Fødevarestyrelsen at viderebringe en tilsvarende anbefaling fra DTU.

Dengang gik Fødevarestyrelsen til DTU-professor Frank Aarestrup, som skulle svare på risikoen ved spredning af gylle fra svinestalde med MRSA.

- I bund og grund burde man vel forbyde enhver kontakt mellem positive besætninger og andre, indtil vi ved mere omkring spredning, lød et af DTU-professor Frank Aarestrups svar til Fødevarestyrelsen.

Ikke lovhjemmel til at gennemføre restriktioner

Ifølge Fødevarestyrelsen blev DTU’s anbefaling "ikke fulgt, da der ikke var lovhjemmel til at gennemføre disse restriktioner." Samtidig påpeger Fødevarestyrelsen, at man undlod at orientere Fødevareministeriet om sagen.

- Departementet bliver ikke informeret, konstaterer Fødevarestyrelsen på sin tidslinje.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ønsker ikke at kommentere sagen, før han har modtaget den bestilte redegørelse.

Socialdemokratiets fødevareordfører, Simon Kollerup, ser dog med bekymring på de nye oplysninger.

- Selvom vi ikke har set den endelige redegørelse endnu, så kan vi allerede se ret så alvorlige eksempler på relevante oplysninger, som er sorteret fra i Fødevarestyrelsen og ikke er gået videre til ministeren. Det understreger vigtigheden i, at den her redegørelse kommer frem, og at den er meget præcis, når vi får den oversendt til Folketinget, siger han.

Også Dansk Folkeparti tager afstand fra den fremgangsmåde, som Fødevarestyrelsen har benyttet sig ad.

- Med forbehold for, at vi endnu ikke har fået redegørelsen, vil jeg slå fast, at der ikke skal sidde embedsmænd i Fødevarestyrelsen og sortere i oplysninger; sådan er dét. Viden fra eksperter skal altid bringes videre til ministeriet og til politikerne, siger fødevareordfører Lise Bech.

Senest 26. oktober skal Esben Lunde Larsen modtage redegørelsen om MRSA fra Fødevarestyrelsen.