Fødevarestyrelsen fjernede systematisk anbefalinger om MRSA

Igennem en årrække er centrale anbefalinger om bekæmpelse af MRSA i danske svinestalde blevet holdt skjult for Folketinget.

Over en periode på seks år fjernede Fødevarestyrelsen systematisk anbefalinger om bekæmpelse af de multiresistente MRSA-bakterier i danske svinestalde.

Dermed blev danske politikere aldrig præsenteret for afgørende viden om de bakterier, som eksperter vurderer, at op mod 12.000 danskere i dag er smittet med.

Det afdækker DR1 i dokumentarfilmen ’Den dag penicillinen ikke virker’, der bliver vist på søndag.

Sagen drejer sig om den såkaldte svinebakterie MRSA CC398, som smitter fra svin til mennesker. Bakterierne er resistente over for almindelig penicillin og antibiotika og medfører i værste tilfælde blodinfektioner og dødsfald.

Bakterien dukkede for alvor op i 2008, hvor flere danske slagtesvin fik konstateret smitten. Men i de følgende seks år – fra 2008 til 2014 – forhindrede den ansvarlige myndighed, Fødevarestyrelsen, at førende eksperters anbefalinger om bekæmpelse af MRSA CC398 nåede til politikernes kendskab.

Baseret på internationale studier anbefalede forskere på DTU Fødevareinstituttet således flere gange et handelssystem, hvor svineproducenter uden MRSA-smittede grise alene solgte svin til andre smittefrie gårde. Det skete blandt andet i 2012 i et brev til Fødevarestyrelsen:

- Vi har tilstrækkelig viden (…) til at foreslå dette som første skridt til at forhindre yderligere spredning af MRSA.

Fødevarestyrelsen fjernede imidlertid helt DTU’s anbefaling og informerede i en redegørelse Folketinget om, at der ”baseret på DTU’s gennemgang” var ”behov for yderligere forskningsbaseret viden”.

Samme forløb blev i alt gentaget fire gange fra 2008-2014. Dermed blev handelssystemet aldrig indført, og i dag er langt hovedparten af de 30 millioner danske svin smittet med MRSA CC398.

- Det her var et problem, vi kunne have håndteret. Men i dag er smitten så udbredt, at vi nu nærmere står i en situation, hvor vi må lære at leve med MRSA CC398, siger en af DTU-forskerne bag anbefalingerne, professor Frank Aarestrup, til DR.

Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Per Henriksen, afviser i dag, at Fødevarestyrelsen har fortiet oplysninger.

- Vi har gjort, hvad vi kunne, i denne sag, siger han, og påpeger, at der fortsat mangler viden om, hvordan MRSA CC398 reelt smitter.

- Disse smittevejes betydning er vi nødt til at få afdækket, før vi kan komme med en samlet indsats, siger Per Henriksen.

Dette afvises dog blankt af professor Frank Aarestrup.

- Stop nu; vi behøver ikke flere undersøgelser. Vi havde på daværende tidspunkt – og i øvrigt også i dag – viden nok om betydningen af handel med grise til at begynde en bekæmpelse af MRSA.