Første F35-støj over Danmark i dag: Men Forsvaret kan skrue højere op for lyden

Opdatering kan få F35-kampflyet til at larme endnu mere end beregnet.

Et nyt norsk F35-kampfly forlader Lockheed Martin-fabrikken i Texas. Norske fly besøger i denne uge Danmark for at give en forsmag på lydtrykket fra det moderne jagerfly, der skal afløse de danske F16'ere. (Foto: © Chris Hanoch / Lockheed Martin / Forsvaret, © 2018 Lockheed Martin Aeronautics)

I eftermiddag kan ængstelige naboer til Flyvestation Skrydstrup ved Vojens med egne ører opleve lydtrykket fra en F35.

For første gang vil et af de avancerede kampfly flyve lavt hen over dansk jord under en såkaldt ‘demonstrationsflyvning’, hvis vejret tillader det.

Men uanset om naboernes ører oplever det kommende kampfly som meget eller lidt støjende, kan Forsvaret risikere at skulle skrue endnu mere op for lyden.

Det sker, hvis Danmark engang i fremtiden vælger at benytte sig af en brændstofbesparende opdatering af kampflyets Pratt & Whitney-motor, der til gengæld vil forøge motorstøjen.

En ekstra støj, der ikke er taget højde for i de beregninger, der skal danne grundlag for en eventuel erstatning til naboerne.

- Vi kan da godt frygte, at når det først er vedtaget, så klapper fælden. Så skal der meget til, før der laves nye støjberegninger, og der bliver tale om yderligere kompensationer, siger Agnes Rosenlund fra Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer.

- Skulle der blive tale om at opgradere motorerne, så kan jeg godt frygte, at man vil nedtone øgningen og hævde, at det ikke har nogen betydning, konstaterer hun.

F35 støjer mere end forgænger

F35-kampflyene afløser Forsvarets aldrende flåde af F16-jagere på Flyvestation Skrydstrup fra 2023. Flyet er tungere end F16 og har derfor en kraftigere motor, der larmer mere.

DR Nyheder besøgte i december 2018 Henrik Bruun, der ved hvordan det er at bo tæt på en F35-base.

Beregninger har vist, at larmen vil overskride grænseværdierne for flystøj i 618 boliger omkring flyvestationen.

Men de beregninger tager ikke højde for en mulig fremtidig opdatering af kampflyets Pratt & Whitney-jetmotor, der ifølge Forsvarsministeriet har til formål at ‘tilføre motoren mere kraft og samtidig spare brændstof’.

- Pratt & Whitney anslår, at ‘F135’-motoropdateringen vil medføre en forøgelse af motorstøjen på cirka 2 decibel, skriver Forsvarsministeriet i et bilag til støjberegningerne.

Ifølge Dorte Hammershøi, der er professor i akustik ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet, er forøgelsen nok til at udvide støjkortet.

- Det vil betyde, at der formentlig vil være flere boliger, der bliver ramt af for høje støjniveauer, og at alle boliger indenfor det nuværende støjkort vil få højere niveauer. Det kan derfor for den enkelte bolig gøre en forskel i forhold til ekspropriering eller lignende, påpeger Dorte Hammershøi.

Opdatering ikke med i støjberegning

Forsvarsministeriet skriver, at der vil gå cirka otte år, fra man beslutter at opdatere motoren, til den ‘introduceres i operativ tjeneste’.

- På denne baggrund medtages de støjmæssige forhold heraf ikke i støjberegningerne for de danske F35, konkluderer Forsvarsministeriet.

Netop støjberegninger skal i nær fremtid danne grundlag for, hvordan de støjramte naboer skal kompenseres. Derfor bekymrer det naboerne, at opdateringen ikke er med i beregningerne, der blev offentliggjort i marts.

- Set i lyset af de erfaringer, vi har gjort os i forhold til at få revurderet de tidligere støjberegninger og vanskelighederne med at få politikerne i tale, så er det meget vigtigt for os, at alt nuværende og fremtidig støj medregnes. Også selvom en opgradering af flymotorerne ligger et stykke ud i fremtiden, siger Agnes Rosenlund fra naboforeningen.

Ekspert: Kunne sagtens indgå

Ifølge professor Dorte Hammershøi var det ‘formentlig væsentlig billigere’, hvis man havde medtaget forøgelsen i samme ombæring.

- Man kunne sagtens arbejde med begge scenarier, så man på forhånd ved, hvilke boliger der eventuelt skal tages hånd om med en mulig planlagt stigning om otte år eller mere, vurderer akustik-professoren.

Forsvaret: Ingen grund til bekymring

Hos Forsvarsministeriet forstår man naboerne.

- Men ser man på fakta, så har de ingen grund til bekymring, siger Per Pugholm Olsen, koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriet.

- Hvis Forsvaret engang i fremtiden foretager væsentlige ændringer, som eksempelvis en opdatering af motorerne, så er vi forpligtet til at lave nye støjberegninger, fastslår han.

- Det er svært at spå om fremtiden, men man må antage, at hvis en ny støjberegning viser et større støjbillede, er der flere borgere, der bliver omfattet af kriterierne for kompensation, siger Per Pugholm Olsen.

Det er planen, at kriterierne for støj-kompensation skal vedtages politisk, når et nyvalgt Folketing er samlet efter sommerferien, forklarer koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen.

Han understreger, at en eventuel motoropdatering ligger mindst 8-10 år ude i fremtiden. Ifølge Forsvarsministeriet er der ingen optræk til, at køberlandene bag F35-kampflyet træffer beslutning om at arbejde videre med den brændstofbesparende opdatering. Indtil videre eksisterer den kun som en mulighed på et skrivebord hos motorproducenten Pratt & Whitney.

  • Ruten for demonstrationsflyvning 1, der ifølge planen begynder klokken 15.15. Kort: Forsvaret.
  • Ruten for demonstrationsflyvning 2, der ifølge planen begynder klokken 17.00. Kort: Forsvaret.
1 / 2