Første retssag om blasfemi i 46 år: Mand tiltalt for at brænde koranen

En 42-årig mand er nu tiltalt for blasfemi efter at have afbrændt koranen.

Det er retten i Aalborg, der skal behandle en sag om blasfemi, hvor en 42-årig mand er tiltalt. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Anklagemyndigheden har for første gang siden 1971 valgt at rejse tiltale i en sag om blasfemi.

Sagen handler om en 42-årig mand fra Nordjylland, der på nettet afbrænder en koran på nettet. I december 2015 offentliggjorde han videon på Facebook.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at omstændighederne i forbindelse med afbrænding af hellige bøger som Bibelen og Koranen indebærer, at det i visse tilfælde kan være en overtrædelse af blasfemiparagraffen, der handler om offentlig spot eller forhånelse i forhold til en religion, siger statsadvokat Jan Reckendorff fra Statsadvokaten i Viborg, der har tiltrådt Nordjyllands Politis indstilling om at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens § 140 om blasfemi.

Den 42-årige har ifølge tiltalen afbrændt en udgave af Koranen i sin baghave. Efterfølgende offentliggjorde han den 27. december 2015 en video af afbrændingen på Facebook. Det skete i en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe ”JA TIL FRIHED – NEJ TIL ISLAM”.

Den 42-årige tiltalte skrev ifølge anklageskriftet en medfølgende tekst til videoen: ”Tænk på jeres nabo, det stinker når den brænder.”

- Det er vores opfattelse, at omstændighederne i denne sag indebærer, at der bør rejses tiltale, sådan at domstolene nu får lejlighed til at tage stilling til sagen, siger statsadvokat Jan Reckendorff.

Paragraf er sjældent brugt

Statsadvokaten i Viborg har haft sagen forelagt for Rigsadvokaten, der har tiltrådt indstillingen om at rejse tiltale.

Strafferammen i blasfemiparagraffen er fængsel i op til fire måneder, men ifølge statsadvokat Jan Reckendorff vil strafpåstanden i denne sag være en bøde.

Det er blot fjerde gang, at Anklagemyndigheden rejser tiltale efter straffelovens blasfemiparagraf (§ 140):

  • 1938: Fire personer blev dømt i Østre Landsret for på offentligt ophængte plakater og i offentligt udgivne skrifter at have drevet spot med og forhånet det jødiske trossamfunds troslærdomme.

  • 1946: To personer modtog en bøde for at have foretaget en ”dåbshandling” under et københavnsk maskebal.

  • 1971: To programchefer fra Danmarks Radio frifundet af Gladsaxe Ret for tv- og radioudsendelser, hvor kunstneren Trille fremførte visen ”Ham Gud” eller ”Øjet”.