Førtidspension, efterløn, fleksjob: Få overblik over vejene ud af arbejdsmarkedet

Hvad er mulighederne, hvis man er for syg eller nedslidt til at arbejde?

Politikerne forhandler om bedre seniorførtidspension. Den er en af flere ordninger for danskere, der skal på pension eller er for syge og nedslidte til at arbejde. Få overblikket her. (Foto: © Illustration: Morten Fogde Christensen, DR Nyheder)

Et af de varme politiske emner i optakten til valget er vilkårene for de danskere, der bliver slidt ned af deres arbejde og ikke har helbred til at arbejde helt til folkepensionsalderen.

Problemet er blevet påtrængende, fordi et stort politisk flertal har besluttet, at folkepensionsalderen stiger de kommende år, og fordi efterlønsordningen samtidig bliver forringet.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har foreslået, at nogle skal have ret til at gå på folkepension et par år tidligere. For eksempel hvis man har været omkring 40 år på arbejdsmarkedet og arbejder i et fag med stor risiko for nedslidning.

Det forslag er regeringen imod. I stedet har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) indledt politiske forhandlinger om at forbedre den eksisterende seniorførtidspension, som blev aftalt med efterlønsreformen i 2011.

Seniorførtidspension er blot en af flere forskellige ordninger, der kan bruges, når man skal på pension eller er for nedslidt og syg til at arbejde. Få her et overblik over de forskellige muligheder: