Førtidspension: Få kommuner efterlever loven

Unge psykisk syge får ikke de ressourceforløb, der skulle afløse førtidspensionen. Kun 14 kommuner har givet ressourceforløb til flere unge end ældre.

Kun 14 af landets 98 kommuner tildeler ressourceforløb til flere personer under 40 år end over 40 år. Og det er ikke helt i overensstemmelse med lovens intention, siger flere kilder til dr.dk. (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

Kun et mindretal af danske kommuner prioriterer unge højere end ældre, når der skal tildeles ressourceforløb.

Det fremgår ellers klart af loven, at ressourceforløb skal prioriteres til unge under 40, der siden januar 2013 ikke længere har kunnet få førtidspension.

Men kun i 14 af landets 98 kommuner er der flere unge end ældre, der får ressourceforløb, viser tal som DR's Undersøgende Databaseredaktion har gennemgået.

- Det understreger endnu mere, at reformen ikke rummer det alternativ til førtidspension, som man egentlig lovede, siger Finn Sørensen, der er arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten.

- Det var især møntet på de unge under 40. Men ikke engang det holder, siger Finn Sørensen, der dog ikke mener at kritikken skal rettes mod kommunerne, men mod beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

Svær lov eller svær forvaltning

- Jeg ville ikke rette hovedskytset mod kommunerne. Det er helt grundlæggende loven den er gal med, siger Finn Sørensen (Ø).

Flere kritikere har peget på, at kommunerne egentlig følger loven. I lovens tekst står der nemlig, at ressourceforløb er sidste udvej, men at alt andet skal prøves først. Til gengæld står der i bemærkningerne til loven, at kommunerne blot behøver at overveje alle muligheder, inden de går til ressourceforløb.

Derfor skulle problemet med tildeling af for få ressourceforløb altså skyldes en tolkning fra kommunernes side. Men undskyldning holder ikke, mener Socialdemokraterne.

- Den kritik vil jeg blankt afvise. Det er rent juristeri. Du kan ikke skille loven og bemærkningerne ad. Det er i bemærkningerne der står, hvordan loven skal følges, så det har kommunerne bare at rette ind efter, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ny vejledning til kommunerne på vej

Spørger man regeringens kritiske støtteparti, Enhedslisten, så er det tid til en lovændring eller en røffel til kommunerne.

- Vi kan konstatere, at den her lov virker ikke efter den erklærede hensigt, siger Finn Sørensen, der opfordrer Mette Frederiksen til enten at lave loven om eller at redegøre for, hvordan hun vil sikre sig at kommunerne efterlever den.

Beskæftigelsesministeren har ikke ønsket at kommentere, men Socialdemokraternes socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil fortæller, at der snart bliver udsendt en vejledning til kommunerne.

- Inden for meget overskuelig fremtid kommer der en vejledning hvor det bliver præciseret for de kommuner, der ikke skulle have opdaget det endnu, hvad det er, den præcise målgruppe er for at visitere til ressourceforløb. For den er altså bredere end den, som man har taget i anvendelse i kommunerne. Så de kan se, hvordan de skal visitere, så det fremadrettet vil ske i overensstemmelse med loven, understreger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Vi følger den lov der er

I Kommunernes Landsforening forstår man ikke helt Pernille Rosenkrantz-Theils kritik:

- Man får fra folketingets side det man beder om. Kommunerne følger den lovgivning der er, siger Jacob Bundsgaard, der er formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Kommunernes Landsforening.

I forbindelse med kritikken af ressourceforløbene har Kommunernes Landsforening iværksat en undersøgelse af kommunernes håndtering af reformen. Undersøgelsen konkluderer ifølge Jacob Bundsgaard, at målgruppen for ressourceforløbene har været uklar.

- Vi er altid meget optaget af, at når man vedtager lovgivning, så kan den også gennemføres i virkeligheden. Nu kommer der en ny vejledning og det er vi meget glade for. Så kommer der en præcisering af den målgruppe, man har haft en intention om at hjælpe, siger Jacob Bundsgaard, der i øvrigt afviser, at kommunerne har brugt reformen som en spareøvelse.

- Jeg mener ikke, at loven åbner mulighed for kassetænkning. Der er ingen kommuner der har interesse i, at folk bliver mere syge. Det er menneskeligt uacceptabelt og økonomisk ufornuftigt.

Styrelse har besøgt kommuner med færrest forløb

Socialdemokraternes socialordfører Pernille Rosenkranz-Theil fortæller, at Beskæftigelsesministeriet, udover den kommende vejledning, har søsat tre andre initiativer for at få sat gang i, at kommunerne begynder at tildele ressourceforløb.

For det første har Arbejdsmarkedsstyrelsen opsøgt de 15 kommuner, der har sat færrest forløb i gang.

For det andet har der været workshops for kommunerne i forbindelse med arbejdet med de tværfaglige teams der skal etableres i kommunerne, og som skal håndtere ressourceforløbene.

For det tredje har Arbejdsmarkedsstyrelsen været i dialog med udvalgte kommuner for at hjælpe og vejlede dem.

FacebookTwitter