Folkeskolen mangler mandlige lærere

Kun godt hver fjerde af de yngre lærere er mænd. Færdiguddannede mandlige lærere søger andre steder hen. Lønnen og status betyder mere for dem, end den gør for kvinder, mener skolefolk.

Mænd er godt på vej til at blive en mangelvare i folkeskolen,skriver Politiken. Kun 27 procent af lærerkorpsets yngste årgangemellem 20 og 30 år er mænd, og i aldersgruppen 31-40 år ser detikke meget bedre ud. Her er knap 30 procent mænd.

Tallene skal ses i sammenhæng med, at mændenes andel af defærdiguddannede lærere i ti år har ligget på en tredjedel og ersteget svagt på det seneste.

- Noget tyder på, at de nyuddannede mænd går andre steder henend folkeskolen. Men vi har ikke nogen konkret viden om, hvor debliver af, siger næstformand i Danmarks Lærerforening, StigAndersen.

Han mener, at problemet skyldes en blanding af løn ogstatus.

- Jeg tror, at lønnen betyder mere for mænd, når de skal vælgeerhverv, end den gør for kvinder. Kvinderne lægger nok mere vægt påarbejdsindholdet og på de bløde værdier, siger Stig Andersen.

Andre mener, at netop en ændring af arbejdsindholdet ifolkeskolen er med til at skræmme mændene væk.

- For dårlig løn og for lav prestige er nok hovedårsagen til, atmændene falder fra. Men mandefaldet kan også hænge sammen med, atder er sket en opprioritering af omsorgsprægede opgaver ifolkeskolen på bekostning af det faglige indhold, sigerskoleinspektør på Stensballeskolen i Horsens Kommune JanTogsverd.

Han peger også på, at mandlige studerende på seminarierne ofterevælger fag, der gør det nemmere at få et job uden for skolen -f.eks. matematik og edb.

Fra 1992 til 2000 er mændenes andel af det samlede lærerkorpsfaldet fra 40 til 35 procent. Kigger man tilbage til begyndelsen af1970'erne, var fordelingen af mandlige og kvindelige lærere derimodnogenlunde lige.

Den udvikling afspejles også i, at omkring 48 procent af lærerneover 60 år er mænd, men jo yngre lærere, jo mere dominererkvinderne.

Facebook
Twitter