Folkeskoler lukkes i stort tal

Der er tilsyneladende meget god grund til forældre-frygt for skolelukninger. 40 procent af landets borgmestre mener ikke, det kan undgås.

Mange frygter skolelukninger landet over - og 40 procent af landets borgmestre regner da også med, at det bliver en realitet i deres kommune. (Foto: Janni Brixen © DR København)

Forældreprotester mod stort fremmøde ved byrådsmøder, optog gennem byen og masser af læserbreve: Landet over er der stor forældrenervøsitet over skolelukninger og tilsyneladende med god grund.

70 procent af landets borgmestre har i en rundspørge foretaget af DR Nyheder svaret, at de forventer færre penge til folkeskolen næste år - 40 procent af dem forudser, at de kommer til at lukke skoler i deres kommune.

Borgere afviser lukninger

Imidlertid kan man konstatere, at borgmestrene har et stort forklaringsproblem overfor borgerne. For i en ny meningsmåling blandt mere end 1.000 adspurgte foretaget af DR Nyheder har kun fem procent folkeskolen med på listen over et af tre områder, som det er acceptabelt, at politikerne sparer på.

Borgerne foreslår i stedet, at der spares på områder som f.eks. administration og kultur.

Programchef Kurt Houlberg fra Anvendt KommunalForskning siger til DR Nyheder, at svarene afspejler, hvilken kæmpeopgave politikerne har med at forsvare deres beslutninger overfor borgerne.

- Administration fylder 11 procent af de kommunale budgetter. Kultur fire-fem procent. Så det siger sig selv, at når man er presset og skal gennemføre en nulvækst, så kommer man ikke udenom at røre ved nogle af de områder, som virkelig fylder noget i budgettet. Og det er altså områder som folkeskole, børneinstitutioner og ældrepleje, siger Kurt Houlberg.

Besparelser vej til bedre skole?

Formand for Skolens Rejsehold, Jørgen Søndergaard, der for regeringen stod i spidsen for et såkaldt 360 graders eftersyn af folkeskolen i foråret, siger, at paradoksalt nok kan nye skolestrukturer med færre skoler være vejen til en fagligt bedre skole.

- Hvis man skal gennemføre alle de reformer om en bedre skole, som vi har foreslået, ligger det fast, at det kan man næppe gøre med det antal skoler, der findes i dag. Så færre skoler på landsplan kan føre til bedre skoler, hvis man vel at mærke bevarer pengene i skolesystemet og ikke bare betragter en ny struktur med færre skoler som en besparelsesmanøvre, siger Jørgen Søndergaard.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk