Folketingets finansudvalg godkender milliardregning for nye kampfly

Bevillingen på 16,4 milliarder kroner er blevet blåstemplet i Folketingets finansudvalg.

Finansudvalget har godkendt regningen på 16,4 milliarder kroner for nye F-35-kampfly, oplyser flere kilder til DR Nyheder. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Regningen for Danmarks nye F-35-kampfly blev her til eftermiddag godkendt af finansudvalget i Folketinget.

Bortset fra Enhedslisten, Alternativet og SF, der stemte imod, blåstemplede udvalgsmedlemmerne aktstykke 31 om indkøb af 27 amerikansk-producerede kampfly til en samlet indkøbspris på 16,4 milliarder kroner.

- Det betyder, at Danmark også fremover har et luftvåben, der er blandt de bedste i verden. Vi i Det Konservative Folkeparti ville dog gerne have bevilliget penge til endnu flere kampfly, siger forsvarsordfører og formand for finansudvalget Rasmus Jarlov (K) til DR Nyheder.

Valget af F-35 fra den amerikanske producent Lockheed Martin er taget, efter at et særligt kampflykontor under Forsvarsministeriet gennem tre år studerede tre mulige kandidater. F-35 var ifølge eksperterne den billigste og bedste løsning.

En købsaftale var allerede på tegnebrættet for ti år siden, men beslutningen blev udskudt i forbindelse med den økonomiske krise og forlængede dermed F-16-flyenes tjenesteperiode.

Det ventes at F-35-kampflyet i alt kommer til at koste cirka 57 milliarder kroner i indkøb og drift frem mod 2050.

Staten kan købe støjudsatte huse ved flyvestation

Aktstykket, som Folketingets finansudvalg her til eftermiddag har godkendt, indeholder også en bevilling på 650 millioner kroner til at ombygge Flyvestation Skrydstrup og opkøbe støjudsatte huse i området.

For bare få uger siden var der imidlertid ingen planer om ekspropriationer, og Forsvarsministeriet har tilbage i maj 2016 fejlagtigt oplyst Folketinget om, at det ikke var nødvendigt at lave støjsikring eller ekspropriation omkring basen.

Men med finansudvalgets godkendelse risikerer beboerne omkring Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland nu, at staten overtager deres hjem.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen skrev 22. november i et brev til Folketinget, at "der forventes ekspropriation af et antal ejendomme eller evt. erstatninger samt overskridelser af grænseværdierne for støj".

Målinger foretaget af det fælles F-35-programkontor Joint Program Office, JPO, har vist, at ved start, overflyvning og indflyvning ligger støjniveauet henholdsvis otte, ti og 14 decibel højere end F16-flyet i den udgave, som bruges i Danmark.

Pris for byggeri er steget med kvart milliard

For at afbøde støjgenerne for beboere i området har en anden placering af F-35-flyene været overvejet, "men selv med en alternativ placering på flyvestationen vil de almindelige grænseværdier for støj ikke kunne overholdes", står der i brevet fra ministeren.

Oprindeligt hed det, at byggeprojektet omkring Skrydstrup ville koste omkring 400 millioner kroner, men med godkendelsen af akstykke 31 ender bevillingen nu altså nu på 650 millioner kroner.

DR Nyheder har efter finansudvalgets beslutning rettet henvendelse til forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), men han har afvist at kommentere sagen i dag.