Forældre blev dømt for omskæringer: Da der opstod tvivl, blev de samme læger sat til at genvurdere sagen

Retslægerådet bliver kritiseret for ikke at bruge nye læger, når rådets første vurdering i straffesager bliver modsagt.

Retslægerådet er domstolenes ekspertorgan, der giver lægefaglige skøn i straffesager. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix Denmark)

Det er stærkt uhensigtsmæssigt, når de samme retslæger ad flere omgange bliver sat til at vurdere de lægefaglige beviser i en straffesag.

Sådan lyder kritikken fra eksperter og retsordførere i kølvandet på en sag, hvor Retten i Kolding, Vestre Landsret og Højesteret dømte et forældrepar fra Fredericia for at få deres døtre omskåret.

En straffesag, som forældrene fik afslag på at få genoptaget, selvom en af verdens førende eksperter i omskæring havde konkluderet, at der ikke var blevet skåret i pigernes underliv.

For retslægerne fastholdt deres eget oprindelige skøn: At pigerne var blevet omskåret.

- Vi kan ikke lade de mennesker, der allerede har besluttet sig, udtale sig en gang til. Det er uheldigt, siger professor emerita Eva Smith fra Juridisk Fakultet på Københavns Universitet.

Retslægerådet selv mener fortsat, at det er bedst at bruge de samme læger, når der skal tages stilling til genoptagelsen af en sag.

DR har undersøgt sagen i podcastserien 'Det levende bevis', som du kan høre ved at klikke herunder:

Uenighed om omskæring

I retssagen mod det dansk-somaliske forældrepar indgik blandt andet en erklæring fra Retslægerådet, der er domstolenes lægefaglige ekspertorgan.

Retslægerådet havde udpeget tre retslæger til at gennemgå journalnotater, videooptagelser af undersøgelser af pigerne og en retsmedicinsk erklæring.

På den baggrund konkluderede de tre retslæger, at pigerne var omskåret.

Senere har forældreparret fået en række gynækologer til at undersøge pigerne.

Den ene gynækolog er en af verdens førende eksperter i kvindelig omskæring, professor Birgitta Essen fra Uppsala Universitet i Sverige.

Hun undersøgte pigerne efter dommen i Højesteret og fandt ingen tegn på omskæring.

Derfor anmodede forældrene om at få genoptaget deres sag.

De samme læger sat på sagen

Anmodninger om at få genoptaget straffesager bliver behandlet af det, der hedder Den Særlige Klageret.

Klageretten bad Retslægerådet tage stilling til, om rådet i lyset af den nye ekspertvurdering ville ændre konklusion.

Vurderingen blev lagt over til de samme tre læger i Retslægerådet, som allerede havde fastslået, at pigerne var omskåret.

De tre retslæger mente ikke, at omskæringsekspertens konklusioner gav anledning til at ændre deres egen oprindelige vurdering.

Derefter afslog Den Særlige Klageret at genoptage sagen, og begge forældre har siden afsonet deres dom.

I alt har fire gynækologer nu undersøgt pigerne og konkluderet, at de ikke er omskåret.

Efterlyser second opinion i tvivlssager

Advokat Lars Svenning Andersen har speciale i procesret og har ført flere end 75 sager i Højesteret.

Han mener ligesom professor emerita Eva Smith, at der skal hentes nye læger ind, når en sag bliver sendt tilbage til Retslægerådet i forbindelse med, at den skal vurderes af Den Særlige Klageret.

- Det handler om at give den bedst mulige sikkerhed i retssager. Og det synes jeg ikke, der er, hvis man ikke i tvivlssagerne går ud og får en second opinion, siger han.

Retslægerådet vil ikke kommentere på konkrete sager.

Men rådets formand, professor Søren Jacobsen fra Rigshospitalet, afviser kritikken.

Han skriver til DR, at man typisk vælger de samme læger, da de "bedst kan besvare de supplerende spørgsmål eller tage stilling til nyt lægeligt materiale i sagen":

- Der er således ikke tale om, at Retslægerådet ved genforelæggelse af en sag prøver sin egen vurdering eller på ny tager stilling til allerede besvarede spørgsmål, medmindre der er nye lægelige oplysninger i sagen, og spørgsmålene skal besvares ud fra det nye lægelige materiale i sagen.

Vil have minister på banen

Christiansborg finder Venstre, Dansk Folkeparti og SF det også problematisk, at de samme læger vurderer en sag to gange.

- Jeg mener ikke, at det er udtryk for god retssikkerhed, siger retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Partierne vil have justitsminister Mathias Tesfaye (S) til at sikre, at Retslægerådet bruger nye læger, når der opstår tvivl om rådets første vurdering.

- Har man haft en sag én gang, så skal man meget kraftigt overveje at lade friske øjne kigge på sagen. For ellers risikerer vi, at ræven vogter gæs, og at man kommer til at kigge på sin egen sag, som man har en forudindtaget holdning til, siger retsordfører Peter Skaarup (DF).

Minister inviterer til drøftelser

Justitsminister Mathias Tesfaye ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at han har stor tillid til domstolene og Retslægerådet.

Derudover skriver han, at sagen er blevet prøvet ved både byretten og landsretten, at Højesteret har taget stilling til strafudmålingen, og at Den Særlige Klageret har afvist at genoptage sagen.

- Det tager jeg til efterretning, skriver Mathias Tesfaye og fortsætter:

- Når det er sagt, kan jeg forstå, at flere partier stiller spørgsmål til Retslægerådets praksis, og det vil jeg gerne invitere dem til en drøftelse om sammen med Retslægerådet.