Forældre flygter til private børnehaver

Der kommer flere private og færre offentlige børneinstitutioner. Bekymring for, om det ender i A- og B-hold.

Fra 2007 er antallet af private institutioner steget fra 243 til 378 i 2011. Samtidig er antallet af kommunale institutioner faldet fra 3314 til 3190, viser tal fra Danmarks Statistik. (© istockphoto)

Et stigende antal forældre vælger at tage deres børn ud af de kommunale daginstitutioner til fordel for private pasningstilbud.

Det kan i sidste ende få store konsekvenser for den kommunale børnepasning, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fra 2007 er antallet af private institutioner steget fra 243 til 378 i 2011. Samtidig er antallet af kommunale institutioner faldet fra 3314 til 3190, viser tal fra Danmarks Statistik.

Oprør mod nedskæringer

Den primære årsag til de mange nye private institutioner er, at forældre gør oprør mod de nedskæringer og ændringer, der rammer børneområdet i disse år på grund af stram økonomi og faldende børnetal, lyder vurderingen flere steder.

Foreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, der er en paraplyorganisation for private institutioner, ser en klar tendens i årsagen til de mange nye private tilbud.

- Det skyldes forældres modstand mod sammenlægninger og lukninger som følge af den massive centralisering af daginstitutionsområdet, vi ser i disse år. Forældrene vil gerne kæmpe for deres børns gode daginstitution, siger politisk konsulent Edith Jakobsen.

Frygter A- og B-hold

Den voksende tendens kan betyde, at politikerne igen må ty til sparekniven og lukke eller lægge sammen.

Det kan i værste fald gå ud over børneområdet, som vil blive delt op i A- og B-hold, som man ser på skoleområdet mange steder med et voksende antal privatskoler.

Politisk konsulent i BUPL Søren Winther udtrykker bekymring over for Frederiksborg Amts Avis:

- Det er indlysende, at hvis betalingsvillige forældre synes, at kommunernes dagtilbud er for dårligt og opretter forældrebetalte institutioner, så er der en fare for, at vi får et meget uheldigt skred med institutioner for de privilegerede, siger han.

/ritzau/

Facebook
Twitter