Forældre går på kursus for at lære at lytte

Parrådgivning med tilskud har så stor tilstrømning, at alle pladser er brugt det første år. Og der er ventelister til de kommende kurser.

Familiestyrelsens tilbud om parrådgivning med tilskud har haft næsten 400 par igennem rådgivningen det første år. Det betyder, at knapt 800 forældre og mindst 800 børn har haft glæde af de 2,5 millioner pr. år, som politikerne sidste år besluttede at afsætte hvert år i fire år.

Pengene kommer fra Satspuljen.

Flere end halvdelen af parrene, nemlig 60 procent tilhører lavindkomstgruppen. Det vil sige, at parret tilsammen har en årsindtægt på under 600.000 kroner.

Behovet er stort

Intentionen var, at en fjerdedel af deltagerne skulle være fra den gruppe, siger Anette Due Madsen, centerleder og psykolog på Center for Familieudvikling til DR Nyheder.

- Tallet 60 procent siger mig, at der er rigtig mange par, både fraskilte og gifte, der har et stort behov for at blive bedre til at tale sammen og løse hverdagens konflikter og udfordringer.

Ifølge Anette Due Madsen er de fyldte parrådgivningskurser en investering, som både sparer bekymringer og penge. Det sidste hos samfundet, og det første hos både forældre og børn.

- Den tidlige indsats betyder, at forældrene bliver meget bedre til at håndtere relationerne til hinanden og også tale med hinanden, siger hun til DR Nyheder.

Venteliste til kurser

Alle pladser på kurserne resten af året er allerede optaget, og ventelister er helt sædvanligt.

Rådgivningskurserne tilbydes fast i Århus, København og Odense. Desuden har Ålborg, Holstebro og Slagelse også været på i år. Næste år kommer Hillerød på sammen med et par andre byer.

Tale-lytte-kortene og øvelserne er et værktøj, som deltagerne bruger på kurserne. Her lærer de, at kun en taler ad gangen, og der er regler for, hvem og hvordan de taler og lytter.

- Folk lærer her, hvem der har rollen med at slå ørerne ud, og hvem der taler. Uanset baggrund og uddannelse, har rigtig mange mennesker vanskeligt ved at lytte på andre end dem selv, tilføjer Anette Due Madsen.

Egenbetaling er mak

simalt 2000 kronerParrådgivningskurserne består af et 10-15 timers program, hvor deltagerne lærer at tage vare på deres parhold. For dem, som står foran en skilsmisse, lærer de at håndtere, hvordan bruddet sker med færrest mulige omkostninger for børnene.

Parrene skal have børn under 18 år for at kunne få del i tilskuddene. Parrene får tilskud alt efter den samlede indkomst. Er den under 600.000 kroner, koster kurset 500 kroner, ligger indtægten over 600.000 men under en million, må parret tage en tusind kroneseddel op.

Mens deltagergebyret er på 2000 kroner, når den samlede indtægt er over en million kroner.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk