Forældre gætter forkert om børnenes allergi

Kun i et af tre tilfælde kan en læge bekræfte forældres mistanke om, at deres barn er allergisk over for fx mælk, gluten eller æg.

Børneallergiforsker fraråder personalet i daginstitutioner at følge forældres krav. (© Colourbox)

Personalet i dagtilbud må ofte forholde sig til forældres mistanke om, at deres barn lider af fødevareallergi, og derfor ikke kan tåle fx mælk, gluten eller æg.

Men kun i ét ud af tre tilfælde kan lægen bekræfte forældres mistanke, siger professor og børneallergiforsker Susanne Halken fra H.C. Andersens Børnehospital på Odense Universitetshospital til Fagbladet FOA.

Små børn kan få udslæt og luftvejssymptomer af mange forskellige årsager, siger hun og advarer personale i dagtilbud mod at spilde ressourcer på grundløse eksperimenter.

Svært at sige fra

Hun bakkes op af Betina Hjort, ernærings- og husholdningsøkonom og rådgivningschef i Astma-Allergi Danmark.

- Måske fejler barnet noget helt andet behandlingskrævende end mælkeallergi. Alene af den grund skal der altid en læge ind over, siger hun. Men hun kan godt forstå, at det kan være svært for personalet at sige nej til en ganske lille kostændring.

Hun opfordrer alligevel personalet til at sige fra, når forældre for eksempel vil prøve at droppe mælken, fordi de mistænker den for at fremkalde forkølelser, forværre eksem eller give mavepine.

- Har far og mor først haft mistanke til mælk eller mel, får de måske ikke lige introduceret den fødevare igen. Så prøver de at fjerne snart det ene og snart det andet med fejlernæring og kræsenhed som resultat, siger Betina Hjort.