Forældre kræver flere penge til dagtilbud efter kritisk rapport om vuggestuer og dagplejer

Problemerne løses ikke kun ved tilførsel af ressourcer, siger Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye.

"Kommunerne skal tage sig sammen, og staten skal til at sende nogle penge af sted. For kvaliteten skal løftes." Sådan lyder den kontante melding fra Forældrenes Landsorganisation. (Foto: © Signe Goldmann, Ritzau Scanpix)

Det er ikke udpræget munter læsning at dykke ned i en helt ny rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet af Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd (VIVE) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

I størstedelen af daginstitutioner og dagplejer for børn i vuggestuealderen er kvaliteten enten tilstrækkelig eller utilstrækkelig. Ikke en eneste vurderes som værende fremragende, mens enkelte har decideret ringe kvalitet.

I vuggestuerne har størstedelen – 49 procent – en tilstrækkelig kvalitet. 13 procent er af god kvalitet, mens 38 procent har en utilstrækkelig kvalitet.

Forskerne bag rapporten har været på besøg i knap 200 vuggestuer og dagplejer rundt i landet. Her har de undersøgt kvaliteten i arbejdet med børn ved konkret at kigge på områderne relationer, leg og aktivitet samt fysiske omgivelser.

Det får Forældrenes Landsorganisation, FOLA til at råbe vagt i gevær.

- Det er katastrofalt, at det er det her, vi afleverer vores børn til. Når jeg går på arbejde hver dag og betaler min skat og egentlig tror, jeg indleverer mine børn til noget, der er af høj kvalitet og som skal udvikle dem og sørge for, at de får gode børnerelationer, så tog jeg fejl, for det er faktisk ikke tilfældet, siger formand Signe Nielsen.

Langt de fleste dagtilbud i undersøgelsen får en tilstrækkelig kvalitet, så er det ligefrem katastrofalt?

- Det er jo ikke skadeligt for børnene, man kan sagtens aflevere sine børn i dagtilbud, det er vigtigt at sige. Men det gør heller ikke noget godt for dem. Det løfter dem ikke, det udvikler dem ikke. Det er ikke okay.

FOLA: Vilkårene er altafgørende

Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) anerkender, at undersøgelsen viser problemer i de danske vuggestuer og dagplejer.

Ministeren kalder også undersøgelsen et ’inspirationskatalog’ til, hvordan man kan gøre det bedre.

- Vi kan kigge på, hvordan vi styrker relationerne, hvordan vi laver gode legerum og hvordan man som ansat kan understøtte leg. Det er afgørende, at den politiske diskussion ikke kun handler om, hvor mange voksne, der er, men også selve kvaliteten af tilbuddet.

Men for FOLA er det netop bedre vilkår for de ansatte, der er afgørende.

- Kommunerne skal tage sig sammen, og staten skal til at sende nogle penge af sted. For kvaliteten skal løftes. Der skal løftes en pædagogandel, det kan man gøre ved at kigge på rammerne, kigge på pædagogernes løn, der skal ske noget der.

Hvordan vil du løfte pædagogandelen? Arbejdsløsheden blandt pædagoger er rekordlav.

- Vi kan ikke løfte pædagogandelen, for der er ingen ledige pædagoger, men der er 11.000, som ikke arbejder som pædagoger i dagtilbuddene. Så må vi sørge for, at rammerne bliver sådan, at de har lyst til at arbejde som pædagog, lyder det fra Signe Nielsen.

Men ifølge Mattias Tesfaye er diskussionen ikke helt så simpel:

- Kvaliteten kommer ikke alene af ressourcer, det handler også om faglighed. Vi vil gerne have en diskussion, der ikke kun handler om ressourcer, men også om kvalitet. Der er ting, man kan gøre allerede fra på mandag, for eksempel at sætte legetøjet frem på en måde, sådan at børnene kan nå det.

FOLA ser gerne, at de 11.000 pædagoger, der ikke i dag arbejder med faget, så at sige vender hjem. Er det noget, du politisk vil arbejde for?

- Nu er det sådan, at de her mennesker ikke sidder og triller tommelfingre. Der går ikke en masse rundt og laver ingenting. Vi er ikke flere mennesker i det her land, end vi er. Så vi er simpelthen nødt til at interessere os noget mere for de ressourcer, vi har

I bund og grund er det vel et politisk ansvar. I har siddet på magten siden 2019. Har I gjort det godt nok?

- Jeg synes ikke, vi leverer det til vores børn, de fortjener. Det, som bekymrer mig, er at der er en for stor andel der har utilstrækkelig kvalitet. Hvor det bliver mere pasning end det bliver pædagogisk faglighed.